Rozwody – podział majątku

RozwodyDecyzja o rozwodzie jest ostateczną decyzją małżonków. Jednak gdy zostanie podjęta należy wiedzieć o wszystkich konsekwencjach prawnych jakie z niej wynikają.
Przede wszystkim rozwód określa opiekę nad dziećmi oraz zobowiązania alimentacyjne.
Najskuteczniej prowadzone jest postępowanie o podziale majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, a mianowicie po uprawomocnieniu się rozwodu.
O rozwód może wystąpić każde z małżonków i złożyć pozew w sądzie.

Sąd orzeka rozwód wobec podstawowej przesłanki jaką jest zupełny i trwały rozkład pożycia pomiędzy małżonkami. Oznacza to ustanie pomiędzy małżonkami wszystkich więzi fizycznych, psychicznych i majątkowych. Istotna jest trwałość tego stanu, który nie daje nadziei na odbudowę tych więzi.
Sąd ustala winę utraty więzi. Sąd może też orzec rozwód bez orzekania o winie, jeżeli istnieje taki wniosek sprecyzowany przez obydwie strony.

Kontakt

Zapraszam do przesłania informacji o Państwa problemie, abym mógł skutecznie pomóc.
Proszę o wpisanie numeru telefonu albo adresu email, żebym mógł się z Państwem skontaktować.

Kancelaria Adwokacka Wojciecha Borowika

Al. Grunwaldzka 494/4A
80-309 Gdańsk Oliwa
(na domofonie nr 41)

Wyznacz trasę na Google Maps

Formularz kontaktowy

Wyślij zapytanie
Top