Podział majątku

Podział MajątkuWspólność majątkowa powstaje w wyniku zawarciu związku małżeńskiego. Wyjątkiem regulującym jej powstanie jest podpisanie intercyzy.
Wspólność majątkowa oznacza, że wszelkie aktywa, dobra majątkowe, jak oszczędności, ruchomości jak i nieruchomości, zarobki są wspólną własnością.
Rozwód z punktu widzenia prawa doprowadza do równego podziału wspólnego majątku pomiędzy małżonkami. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja w której jedna strona wywalczy w sądzie większą część wspólnego majątku.
Poza majątkiem wspólnym istnieje majątek osobisty, który został nabyty przed zawarciem małżeństwa otrzymane dziedzicznie lub w formie darowizny, zadośćuczynienia i odszkodowania za doznaną krzywdę. Majątek osobisty to również prawa autorskie i inne dobra, które uzyskali Państwo jako osobiste gratyfikacje i nagrody.

Umowa majątkowa małżeńska

Umowa majątkowa małżeńska dawniej intercyza zawierana jest przez osoby, które zamierzają wstąpić w związek małżeński albo przez małżonków. Określa ona inne warunki dotyczące majątku niż ustawowy majątek wspólny. Ustanawia ona określa podział majątku według określonych zasad. Podział majątku, nie tylko nie pozwala rościć praw jednej ze stron podczas podziału majątku, ale w wielu przypadkach zabezpiecza majątek rodziny w przypadku gdy np. jedna ze stron prowadzi działalność gospodarczą, na którą zaciąga zobowiązania.

Podział majątku a intercyza

Rozdzielność majątkową nie trzeba przeprowadzać tylko poprzez postępowanie sądowe. Można ją ustanowić aktem notarialnym w kancelarii notarialnej.
Ustalenie własności majątku podczas rozwodu jest często bardzo trudne. W przypadku umowy majątkowej małżeńskiej, sąd nie przeprowadza podziału majątku wspólnego. Dokładne informacje odnośnie podziału zawarte są w umowie.

Decyzja o rozwodzie determinuje podział majątku. Zanim dojdzie do rozwodu można za zgoda obu stron polubownie podzielić majątek wspólny. Po pierwsze trzeba ustanowić rozdzielność w formie aktu notarialnego a następnie umownie podzielić majątek.
Często sprawy rozwodowe wymagają twardych negocjacji finansowych oraz sądowych oraz sprawnego przeprowadzenia przez proces rozwodu.
Zapraszamy do kontaktu z doświadczoną kancelarią mecenasa Wojciecha Borowika, w celu sprawnego przeprowadzenia przez formalne procedury sprawy rozwodowej i związanej z nimi konsekwencjami prawnymi.

Kontakt

Zapraszam do przesłania informacji o Państwa problemie, abym mógł skutecznie pomóc.
Proszę o wpisanie numeru telefonu albo adresu email, żebym mógł się z Państwem skontaktować.

Kancelaria Adwokacka Wojciecha Borowika

Al. Grunwaldzka 494/4A
80-309 Gdańsk Oliwa
(na domofonie nr 41)

Wyznacz trasę na Google Maps

Formularz kontaktowy

  Wyślij zapytanie

  Kontakt

  Zapraszam do przesłania informacji o Państwa problemie, abym mógł skutecznie pomóc.
  Proszę o wpisanie numeru telefonu albo adresu email, żebym mógł się z Państwem skontaktować.

  Kancelaria Adwokacka Wojciecha Borowika

  Al. Grunwaldzka 494/4A
  80-309 Gdańsk Oliwa
  (na domofonie nr 41)

  Wyznacz trasę na Google Maps

  Mają Państwo problem związany z:
  Podział majątku - kancelaria adwokacka Adwokat Borowik?
  Proszę się skontaktować, zrobimy wszystko by go rozwiązać na Państwa korzyść.

  Formularz kontaktowy

   Wyślij zapytanie