Wojciech Borowik
10 lipca 2023

Dobry Adwokat sprawy karne

Postępowanie karne – oskarżony

Nasza Kancelaria zajmuje się szeroko pojmowanym obszarem prawa karnego. Prowadzimy przede wszystkim sprawy karne związane z obroną interesów oskarżonego. W ramach kompleksowej obsługi występujemy w imieniu Klienta przed wszelkimi organami wymiaru sprawiedliwości. Służymy pomocą przy opracowywaniu wszelkich pism procesowych. Przygotowujemy m.in. skargi kasacyjne, zażalenia i apelacje,prywatne akty oskarżenia, wznowienia postepowania.  Zakres usług oferowanych przez Kancelarię Adwokacką Wojciecha Borowika obejmuje też doradztwo prawne w sprawach związanych z odpowiedzialnością karną.

Postępowanie karne – pokrzywdzony

Oferujemy pomoc prawną na etapie sporządzania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, jak też podczas postępowań karnych w fazie prokuratorskiej i sądowej. Występujemy jako reprezentant nie tylko osób pokrzywdzonych, ale również oskarżycieli posiłkowych oraz powodów cywilnych w trakcie tzw. powództw adhezyjnych. Usługi świadczymy na terenie Trójmiasta  oraz poza jej granicami.

Etap postępowania przygotowawczego

Udzielamy pomocy prawnej osobom podejrzanym i tymczasowo aresztowanym w trakcie postępowania przygotowawczego. Uczestniczymy w czynnościach przesłuchania i stawiania zarzutów. Zapewniamy asystę podczas posiedzeń w przedmiocie rozpoznania wniosku o zastosowanie aresztu.

Sprawy wykroczeniowe

Świadczona przez mnie Wojciecha Borowika jako adwokata o specjalizacji prawo karne , pomoc prawna w sprawie karnej  z obszaru wykroczeń obejmuje reprezentację osoby pokrzywdzonej lub obwinionej. Zapewniamy uczestnictwo w postępowaniach we wszelakich sprawach wykroczeniowych. W zakresie prawa karnego nasi adwokaci w kancelarii zajmują się także kompleksowym doradztwem prawnym dotyczącym kwestii związanych z kodeksem wykroczeń i kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia.

Etap postępowania wykonawczego

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach związanych z postępowaniem karnym wykonawczym. Reprezentujemy klientów przed sądami penitencjarnymi w sprawach dotyczących przerwy oraz odroczenia wykonania kary, a także w postępowaniach dotyczących przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary. Kancelaria reprezentuje Klientów również w sprawach o wydanie zgody na odbywanie kary w warunkach dozoru elektronicznego.

Mają Państwo problem związany z:
Dobry Adwokat sprawy karne - Prawnik Gdańsk, Gdynia, Kancelaria prawna Gdańsk - Adwokat Borowik?
Proszę się skontaktować, zrobimy wszystko by go rozwiązać na Państwa korzyść.

Kontakt

Zapraszam do przesłania informacji o Państwa problemie, abym mógł skutecznie pomóc.
Proszę o wpisanie numeru telefonu albo adresu email, żebym mógł się z Państwem skontaktować.

Formularz kontaktowy

    Wyślij zapytanie