Wojciech Borowik

Spadki

Adwokat Borowik Spadki

Prawo spadkowe jest jednym z najstarszych. Dotyczy wszystkiego, co związane z majątkiem osoby zmarłej. Mimo tego, iż wiele osób stara się zawczasu zdecydować o rozdysponowaniu posiadanych środków i przedsięwziąć w tym celu niezbędne kroki, jak np. testament, wydziedziczenie, darowizny, zrzeczenie się spadku, to jednak nie zawsze robi to skutecznie lub jest świadoma ryzk dla spadkobierców. W tym celu powstały regulujące zasady przyznawania spadku uniwersalne przepisy prawne.

Spadek

Spadek to ogół cywilnych i majątkowych praw oraz obowiązków posiadanych przez zmarłego, które w chwili śmierci przechodzą na jego spadkobierców. Spadek obejmuje więc nie tylko dobra materialne, ale też różnego rodzaju zobowiązania. W jego skład mogą wchodzić np. długi, które spadkobierca będzie musiał spłacić. Sprawy spadkowe obejmują najczęściej przyjęcie lub odrzucenie spadku, a także jego podział lub wykluczenie konkretnych osób z procesu dziedziczenia. W wielu przypadkach może być potrzebna pomoc prawnika.

Spadki Adwokat Gdańsk

Testament

Testament to dokument określający sposób zarządzania majątkiem osoby fizycznej po jej śmierci. Może go sporządzić każdy, kto ukończył 18 lat (lub zawarł związek małżeński po 16 roku życia) i nie doszło do jego ubezwłasnowolnienia przez sąd. Istnieją różne formy testamentu. Można sporządzić go odręcznie, notarialnie lub nawet ustnie w wyjątkowych okolicznościach i wymaga obecności minimum trzech świadków. Testament w każdej chwili można również odwołać.

Ważność testamentu można podważyć, jeśli istnieje podejrzenie co do jego sporządzenia pod przymusem, w stanie niepełnej świadomości oraz w przypadku wystąpienia innych błędów lub wad oświadczeń woli.

Zachowek

Zachowek jest świadczeniem wypłacanym w pieniądzu ustawowym spadkobiercom pominiętym w momencie podziału spadku, tzn. niedziedziczącym z testamentu.. Jest to forma ochrony interesów najbliższych zmarłego zgodnie z moralnym prawem dotyczącym obowiązku pozostawienia im części majątku. O zachowek od spadkobierców mogą ubiegać się wyłącznie prawnie uprawnione osoby. Adwokat reprezentując klienta uprawnionego do zachowku, jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań, aby został on wypłacony. Pełnomocnik pozwanego reprezentujący przeciwną stronę może zaś ? dzięki umiejętnemu prowadzeniu postępowania ? doprowadzić do obniżenia kwoty świadczenia lub oddalenia roszczenia.

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe ma zastosowanie wtedy, gdy zmarły nie pozostawił po sobie żadnej formy testamentu. Przepisy ściśle określają schemat dziedziczenia. W pierwszej kolejności spadek dziedziczą współmałżonek oraz dzieci biologiczne i przysposobione lub współmałżonek i rodzice zmarłego, jeśli ten nie posiada potomstwa. Bardziej skomplikowane sprawy spadkowe obejmują dziedziczenie przez dalszych członków rodziny. Jeśli zaś zmarły nie posiadał nikogo bliskiego, jego spadek przechodzi na gminę, w której mieściło się jego ostatnie miejsce zamieszkania.

Sprawy spadkowe Gdańsk

Wszystkie sprawy spadkowe potrafią być zawiłe i często wymagają uzyskania pomocy adwokata lub innej osoby o uprawnieniach prawniczych. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat pomocy prawnej w tym zakresie, prosimy o kontakt z kancelarią mecenasa Wojciecha Borowika w Gdańsku.

Mają Państwo problem związany z:
Prawnik od spraw spadkowych. Adwokat Gdańsk - zachowek i spadek?
Proszę się skontaktować, zrobimy wszystko by go rozwiązać na Państwa korzyść.

Kontakt

Zapraszam do przesłania informacji o Państwa problemie, abym mógł skutecznie pomóc.
Proszę o wpisanie numeru telefonu albo adresu email, żebym mógł się z Państwem skontaktować.

Formularz kontaktowy

    Wyślij zapytanie