Rozwody – podział majątku

Adwokat Borowik RozwodyDecyzja o rozwodzie jest ostateczną decyzją małżonków. Jednak gdy już zostanie podjęta, ważne jest, aby dowiedzieć się o wszystkich konsekwencjach prawnych, jakie z niej wynikają. Dlatego też należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc prawną oraz opiekę prawną do profesjonalnego pełnomocnika obsługującego sprawy rozwodowe. Jego wiedza i doświadczenie pomogą nam w uniknięciu dodatkowych nieprzyjemności związanych z toczącą się sprawą rozwodową.

Rozwód – konsekwencje prawne i rodzinne

Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że pozew rozwodowy może złożyć w sądzie każde z małżonków przez adwokata. Kancelaria adwokacka Wojciecha Borowika specjalizuje się w prowadzeniu przed Sądem Okręgowym w Gdańsku spraw o rozwód. Rozpoczęcie sprawy rozwodowej jest równoznaczne z dochodzeniem nowych praw i obowiązków byłych małżonków. Wyrok rozwodowy na nowo określa bowiem sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Podczas rozprawy sąd rozstrzyga również o kontaktach z dziećmi oraz zobowiązaniach alimentacyjnych jednego z rodziców. Trzeba więc zwrócić szczególną uwagę na to, aby materiał dowodowy potrzebny do udowodnienia tych kwestii był gromadzony szczegółowo i starannie. Niezbędna do tego jest kompetencja oraz doświadczenie poleconego adwokata.

Rozwody adwokat gdańsk

Sprawa rozwodowa a podział majątku

Kolejną ważną kwestią, pojawiająca się w trakcie starań o rozwód jest podział majątku wspólnego małżonków. Może on zostać podzielony zarówno w tracie procesu rozwodowego u notariusza za zgodą stron lub na zgodny wniosek stron jeśli nie spowoduje to wydłużenia sprawy lub trudności w postępowaniu sądowym o rozwód, jak i po jego zakończeniu w odrębnym postępowaniu. Warto wiedzieć, że wybrany adwokat w wyjątkowych wypadkach jak stanowi prawo, może wnosić o ustanowienie rozdzielności majątkowej z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. W Gdańsku postępowania rozwodowe prowadzone są przed Sądem Okręgowym przy ul. 3 Maja 9A w drugim wydziale cywilnym.

Rozwody – orzecznictwo

Sąd orzeka rozwód wobec podstawowej przesłanki, jaką jest zupełny oraz trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to ustanie wszystkich więzi fizycznych, psychicznych oraz ekonomicznych. Istotna jest trwałość tego stanu, a także fakt, że nie ma nadziei na odbudowę relacji. Podczas rozprawy na wniosek strony ustalana jest również wina w rozwodzie. Zapewniamy reprezentowanym klientom w potrzebie udowodnienia winy w rozwodzie współprace z biurem detektywistycznym.
Sąd może odstąpić od orzekania o winie małżonka w postępowaniu o rozwód, jeśli każda ze stron wyraża na to zgodę i nie wnosi o ustalenie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. W tym wypadku możliwe jest orzeczenie szybkiego rozwodu.

Sprawy rozwodowe – Gdańsk

Kancelaria adwokacka Wojciecha Borowika dzięki wsparciu prawnemu i partnerstwu, wypracowanemu z mocodawcami, pomoże Państwu przejść przez etap rozwodu. Zapewniamy również w ramach współpracy w koniecznych wypadkach wsparcie eksperckiego ośrodka opiniodawczego prowadzonego przez osoby z doświadczeniem biegłych sądowych psychologów w sprawach rodzinnych, zwłaszcza w wypadkach przemocy domowej oraz procedury Niebieskiej Karty. Prawnicy zajmą się sporządzeniem pozwu rozwodowego, będą reprezentować stronę w sądzie, a także pomogą w uzyskaniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej, alimentów oraz sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie.

Adwokat Wojciech Borowik kompleksowo reprezentuje swoich mocodawców w procesie o rozwód lub separację. Ze względu na lokalizację kancelarii do współpracy zapraszamy w szczególności mieszkańców miasta Gdańsk oraz okolicznych miejscowości.

Mają Państwo problem związany z:
Adwokat Gdańsk sprawy rozwodowe - Kancelaria rozwody?
Proszę się skontaktować, zrobimy wszystko by go rozwiązać na Państwa korzyść.

Kontakt

Zapraszam do przesłania informacji o Państwa problemie, abym mógł skutecznie pomóc.
Proszę o wpisanie numeru telefonu albo adresu email, żebym mógł się z Państwem skontaktować.

Formularz kontaktowy

    Wyślij zapytanie