Rozwody – podział majątku

rozowdy GdańskDecyzja o rozwodzie jest ostateczną decyzją małżonków. Jednak gdy już zostanie podjęta, ważne jest, aby dowiedzieć się o wszystkich konsekwencjach prawnych, jakie z niej wynikają. Dlatego też należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc oraz opiekę prawną do profesjonalnego pełnomocnika.
Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że pozew rozwodowy może złożyć w sądzie każde z małżonków przez adwokata. Kancelaria adwokacka Wojciecha Borowika specjalizuje się w prowadzeniu przed Sądem Okręgowym w Gdańsku spraw o rozwód. Rozpoczęcie sprawy rozwodowej jest równoznaczne z dochodzeniem nowych praw i obowiązków byłych małżonków. Wyrok rozwodowy na nowo określa bowiem sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Podczas rozprawy sąd rozstrzyga również o kontaktach z dziećmi oraz zobowiązaniach alimentacyjnych jednego z rodziców. Trzeba więc zwrócić szczególną uwagę na to, aby materiał dowodowy potrzebny do udowodnienia tych kwestii był gromadzony szczegółowo i starannie. Niezbędna do tego jest kompetencja oraz doświadczenie poleconego adwokata.
Kolejną ważną kwestią, pojawiająca się w trakcie starań o rozwód jest podział majątku wspólnego małżonków. Może on zostać podzielony zarówno w tracie procesu rozwodowego ? jeśli nie spowoduje to wydłużenia sprawy lub trudności w postępowaniu ? jak i po jego zakończeniu. Warto wiedzieć , że wybrany adwokat w wyjątkowych wypadkach jak stanowi prawo, może wnosić o ustanowienie rozdzielności majątkowej z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. W Gdańsku postępowania rozwodowe prowadzone są przed Sądem Okręgowym w drugim wydziale cywilnym.
Sąd orzeka rozwód wobec podstawowej przesłanki, jaką jest zupełny oraz trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to ustanie wszystkich więzi fizycznych, psychicznych oraz ekonomicznych. Istotna jest trwałość tego stanu, a także fakt, że nie ma nadziei na odbudowę relacji. Podczas rozprawy na wniosek strony ustalana jest również wina w rozwodzie. Zapewniamy również w wypadkach potrzeby udowodnienia winy w rozwodzie współprace z biurem detektywistycznym.
Brak orzekania o winie jest możliwy, jeśli każda ze stron wyrazi na to zgodę. W tym wypadku możliwe jest orzeczenie szybkiego rozwodu.
Kancelaria adwokacka Wojciecha Borowika dzięki wsparciu prawnemu i partnerstwu, wypracowanemu z mocodawcami, pomoże Państwu przejść przez etap rozwodu. Zapewniamy również w ramach współpracy w koniecznych wypadkach wsparcie eksperckiego ośrodka opiniodawczego prowadzonego przez osoby z doświadczeniem biegłych sądowych psychologów w sprawach rodzinnych, zwłaszcza w wypadkach przemocy domowej oraz procedury ?Niebieskiej Karty? . Prawnicy zajmą się sporządzeniem pozwu rozwodowego, będą reprezentować stronę w sądzie, a także pomogą w uzyskaniu władzy rodzicielskiej, alimentów oraz sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie.

Adwokat Wojciech Borowik kompleksowo reprezentuje swoich mocodawców w procesie o rozwód lub separację

Kontakt

Zapraszam do przesłania informacji o Państwa problemie, abym mógł skutecznie pomóc.
Proszę o wpisanie numeru telefonu albo adresu email, żebym mógł się z Państwem skontaktować.

Kancelaria Adwokacka Wojciecha Borowika

Al. Grunwaldzka 494/4A
80-309 Gdańsk Oliwa
(na domofonie nr 41)

Wyznacz trasę na Google Maps

Formularz kontaktowy

Wyślij zapytanie
Top