Jazda pod wpływem alkoholu – co grozi za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości?

Adwokat Borowik Jazda pod wpływem alkoholu

Polskie prawo wyróżnia dwa poziomy stężenie alkoholu we krwi prowadzącego. Jest to stan po spożyciu alkoholu ( zwany jazdą po użyciu alkoholu) i stan nietrzeźwości. Prowadzenie po alkoholu może zostać uznane za wykroczenie – wtedy kierowca zostanie obciążony karą grzywny lub skazany na areszt. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków może być także uznane za przestępstwo – wówczas Sąd może wymierzyć  karę pozbawienia wolności do lat 2, a kierującemu pojazdem grozi zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do lat 15.

Prowadzenie po alkoholu – jak rozróżnić wykroczenie od przestępstwa?

  1. Stan nietrzeźwości to sytuacja, w której stężenie alkoholu we krwi prowadzącego to ponad 0,5 promila alkoholu lub jeżeli w wydychanym 1 powietrza wartość alkoholu jest wyższa niż 0,25 mg. Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości kwalifikowane jest jako przestępstwo.
  2. Stan po spożyciu alkoholu uznany jest, kiedy zawartość alkoholu znajdującego się w krwi badanego kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub w wydychanym 1 powietrza zawartość alkoholu nie przekracza 0,25 mg. Wówczas zgodnie z art. 87 Kodeksu wykroczeń stan ten kwalifikowany jest właśnie jako wykroczenie.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków kwalifikowane jest tak jak w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu w zależności od wyników badań krwi i ilości wykrytych substancji odurzających.

Jazda pod wpływem alkoholu - Adwokat Gdańsk

Jazda po użyciu alkoholu kwalifikowana jako wykroczenie – konsekwencje prawne

Zgodnie z wcześniej wspomnianym art. 87 k.w. zakwalifikowanie prowadzenia po użyciu alkoholu jako wykroczenia musi mieścić się w określonych normach. W takiej sytuacji przepisy jasno określają karę. Kierowca może zostać skazany na areszt lub sąd wymierza kierowcy karę grzywny. Dodatkowo sąd orzeka wobec sprawcy wykroczenia zakaz prowadzenia pojazdów. Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Występuje wtedy, gdy osoba w wydychającym powietrzu ma 0,1 do 0,25 mg/dm? alkoholu lub 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi. Zatrzymana przez policję osoba będzie karana wtedy za wykroczenie

Jazda po alkoholu kwalifikowana jako stan nietrzeźwości – konsekwencje prawne

Kierowca prowadzący pojazd uznany za mechaniczny, będąc w stanie nietrzeźwości, popełnia przestępstwo. Zgodnie z art. 178a k.k. za ten rodzaj przestępstwa kierującemu grozi kara do 2 lat. Dodatkowo 1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego, która zaostrza karę dotyczącą prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, jeżeli kierowca dodatkowo spowoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub wpłynie na ciężkie uszkodzenie ciała. Wtedy zostaje skazany na minimum 2 lata więzienia bez możliwości warunkowego zawieszenia wyroku.

Jazda pod wpływem alkoholu – zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

Sąd ma możliwość wyznaczenia zakazu prowadzenia przez sprawcę pojazdu mechanicznego, jeśli wobec sprawcy zostanie orzeknięte przestępstwo związane z naruszeniem bezpieczeństwa na drodze. Na mocy przepisów sąd może wprowadzić zakaz prowadzenia pojazdów konkretnego rodzaju na czas nie krótszy niż 3 lata. Wyrok ten dotyczy przestępstwa, podczas którego kierujący pojazdem znajdował się w stanie nietrzeźwości lub odurzenia (jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających). W przypadku czynu zakwalifikowanego jako przestępstwo – dobrze, jeżeli oskarżonego reprezentuje adwokat.

Dodatkowo sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2, był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Mają Państwo problem związany z:
Prowadzenie po alkoholu - jazda pod wpływem - adwokat Gdańsk?
Proszę się skontaktować, zrobimy wszystko by go rozwiązać na Państwa korzyść.

Kontakt

Zapraszam do przesłania informacji o Państwa problemie, abym mógł skutecznie pomóc.
Proszę o wpisanie numeru telefonu albo adresu email, żebym mógł się z Państwem skontaktować.

Formularz kontaktowy

    Wyślij zapytanie