Upadłość konsumencka

Adwokat Borowik Upadłość Konsumencka

To postępowanie w Sądzie przeznaczone dla tych, którzy stali się niewypłacalni, tj. nie mają m.in. na spłatę kredytów i zaciągniętych pożyczek. Nie ma przy tym ograniczenia, o jak duże zobowiązania chodzi ani przez jaki czas dłużnik zwlekał z ich uregulowaniem. Finalnym efektem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest finalne oddłużenie niewypłacalnego konsumenta, czyli umorzenie całości lub części jego długów bądź ich spłata.

Od 24 marca 2020 r. o przeprowadzenie upadłości jest łatwiej

Na mocy znowelizowanej ustawą osoby zadłużone prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowane w taki sam sposób jak konsumenci. Po zmianie ustawy będą mogli ogłosić bankructwo również ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia z premedytacją.

Zgodnie ze zmienionym przepisami, przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, a mianowicie ustalaniu planu spłaty. przy czym osoba zadłużona, która umyślnie doprowadziła do niewypłacalności albo np. przez niedbalstwo, będzie potraktowana inaczej niż ktoś, kto ogłasza upadłość z przyczyn od niego niezależnych (takich jak choroba czy utrata pracy, nieporadność).

Niekiedy osoba która nieumyślnie stała się niewypłacalna może spłacać tylko część swoich zobowiązań przez okres do 3 lat, natomiast dłużnik który stał się niewypłacalny ze swej winy będzie spłacał część swoich zobowiązań od trzech lat do siedmiu lat.

Całkowite umorzenie długu upadłego będzie możliwe tylko w przypadku, gdy sąd lub tymczasowy nadzorca sądowy udowodnią, że dłużnik nie posiada majątku, a także, nie ma środków do życia oraz że jest ?trwale niezdolny do spłaty zobowiązań?. Chodzi na przykład o sytuacje, w których bankrut jest trwale nie jest zdolny do pracy. W większości przypadków zatem upadłość konsumencka nie będzie jednoznaczna z tym, że zadłużenie ?automatycznie zniknie?.

Nie mogą zostać umorzone alimenty, naprawienie szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia, czy też renty odszkodowawcze.

Upadłość konsumencka to szansa dla dłużnika.

Każdy przypadek jest indywidualny, warto zgłosić się do profesjonalisty, aby uzyskać rzetelną pomoc i otrzymać pełne wsparcie w trudnej sytuacji.
Zapraszamy do darmowego kontaktu z kancelarią mecenasa Borowika.

Mają Państwo problem związany z:
Upadłość konsumencka - Adwokat Borowik?
Proszę się skontaktować, zrobimy wszystko by go rozwiązać na Państwa korzyść.

Kontakt

Zapraszam do przesłania informacji o Państwa problemie, abym mógł skutecznie pomóc.
Proszę o wpisanie numeru telefonu albo adresu email, żebym mógł się z Państwem skontaktować.

Formularz kontaktowy

    Wyślij zapytanie