Ubezwłasnowolnienie

Adwokat Borowik Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie to ograniczenie lub pozbawienie osoby fizycznej prawa do decydowania o swoich sprawach (zdolności do czynności prawnych). Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona nie może np. podpisywać umów, decydować o sprawach związanych z leczeniem, sporządzić testamentu, przekazać darowizny. Jest uprawniona jedynie do podejmowania decyzji związanych z drobnymi, codziennymi czynnościami, jak np. zakup biletu w komunikacji miejskiej czy drobne zakupy żywnościowe oraz niektóre usługi, np. fryzjerskie. Wyróżniamy także ubezwłasnowolnienie częściowe, w którym do podjęcia każdej czynności prawnej przez ubezwłasnowolnionego wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego.

Wnioski o ubezwłasnowolnienie, zarówno całkowite, jak i częściowe, związane są zwykle z chorobą psychiczną, niedorozwojem umysłowym lub innym rodzajem zaburzeń, a także silnym uzależnieniem (od alkoholu, narkotyków) i autodestrukcyjnym zachowaniem. Istnieją ograniczenia co do tego, kto może zgłosić taki wniosek do sądu. Zezwala się na to jedynie osobom najbliższym (małżonkom i krewnym w linii prostej ? rodzicom, dzieciom, dziadkom, wnukom, a także rodzeństwu). Taki wniosek może skierować do sądu również prokurator, zazwyczaj w związku z toczącym się równolegle innym postępowaniem. Na rzecz osoby ubezwłasnowolnionej ustala się opiekuna, którym najczęściej jest małżonek bądź któryś z rodziców.

Ubezwłasnowolnienie Adwokat Gdańsk

Pomoc adwokata w sprawach o ubezwłasnowolnienie

Adwokat w sprawach o ubezwłasnowolnienie może reprezentować zarówno osoby składające wniosek, jak i osobę stanowiącą podmiot postępowania. Pomoc kancelarii Wojciecha Borowika obejmuje m.in. doradztwo prawne w zakresie zasadności złożenia wniosku w tej sprawie i możliwości jego pozytywnego rozpatrzenia, a także kompleksową pomoc w postępowaniu sądowym.

Świadczymy także usługi prawne na rzecz osób będących podmiotem we wnioskach o ubezwłasnowolnienie. W tym przypadku zapewniamy kompleksową pomoc mającą na celu uniknięcie ograniczenia zdolności do wykonywania czynności prawnej.

Oferta Kancelarii Adwokackiej Wojciech Borowik ? ubezwłasnowolnienie

Kancelaria Adwokacka Wojciech Borowik zapewnia kompleksową pomoc prawną we wszystkich podejmowanych sprawach. Adwokat Wojciech Borowik jest zaangażowany w każdy aspekt postępowania i wykazuje się nie tylko dużym profesjonalizmem, ale też empatią, która pozwala na oferowanie tak potrzebnego Klientom znajdującym się w trudnych sytuacjach wsparcia. Siedziba Kancelarii znajduje się w Gdańsku, a zakres jej działania obejmuje Trójmiasto i pobliskie miejscowości (Sopot, Gdynia, Rumia, Wejherowo) oraz całe województwo pomorskie. Zachęcamy do zapoznanie się z pełną ofertą kancelarii. Prowadzimy m.in. sprawy karne, cywilne, rodzinne, gospodarcze, handlowe.

Kontakt

Zapraszam do przesłania informacji o Państwa problemie, abym mógł skutecznie pomóc.
Proszę o wpisanie numeru telefonu albo adresu email, żebym mógł się z Państwem skontaktować.

Kancelaria Adwokacka Wojciecha Borowika

Al. Grunwaldzka 494/4A
80-309 Gdańsk Oliwa
(na domofonie nr 41)

Wyznacz trasę na Google Maps

Formularz kontaktowy

  Wyślij zapytanie

  Mają Państwo problem związany z:
  Ubezwłasnowolnienie adwokat - Sprawy o ubezwłasnowolnienie?
  Proszę się skontaktować, zrobimy wszystko by go rozwiązać na Państwa korzyść.

  Kontakt

  Zapraszam do przesłania informacji o Państwa problemie, abym mógł skutecznie pomóc.
  Proszę o wpisanie numeru telefonu albo adresu email, żebym mógł się z Państwem skontaktować.

  Formularz kontaktowy

   Wyślij zapytanie