Odszkodowania

Adwokat Borowik Odszkodowania

Zadośćuczynienia, zapłata, windykacja, wypadki samochodowe
Wypadki losowe, w pracy, na wakacjach zawsze dotykają w najgorszym momencie. Podczas wyceny szkody przez ubezpieczyciela często nie są brane pod uwagę istotne szczegóły a ostateczne wypłacane kwoty są niskie, czasami wielokrotnie mniejsze niż nam przysługują.
Podstawą uzyskania pełnej kwoty odszkodowania jest zebranie pełnej, kluczowej dokumentacji wypadku, dlatego istotne jest by jak najszybciej zgłosić się do adwokata, który będzie reprezentować Państwa interesy.
Nasz zespół w ramach wsparcia w trudnej sytuacji pomoże zabezpieczyć kluczową dokumentację i ustali jakie świadczenia i w jakiej wysokości należą się Państwu, dopełni wszelkich formalności i przypilnuje ustawowych terminów postępowania.

Uzyskanie pełnej wypłaty odszkodowania wymaga określenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę oraz ustalenie, jeżeli taki istnieje, ubezpieczyciela.

Jeżeli kwota uznana przez ubezpieczyciela jest zaniżona, w Państwa imieniu zostanie sformułowane roszczenia, które następnie wymagają odpowiednich negocjacji. W wielu przypadkach dodatkowe roszczenia wymagają dodatkowej dokumentacji w postaci np. opinii biegłych. Nasz zespół wspiera Państwa działania na każdym etapie postępowania, tak by zasądzone zadośćuczynienie było jak najwyższe.

Istotne jest uwzględnienie w roszczeniu wszystkich kosztów materialnych i strat niematerialnych. W wielu przypadkach osoby poszkodowane nie zdają sobie sprawy jakie prawa im przysługują i jakie koszty mogą zaliczyć do roszczenia.
Kancelaria zapewnia również reprezentowanie Państwa podczas rozpraw sądowych.

Aby sprecyzować swój status prawny jako osoby poszkodowanej, warto poznać najczęściej, spotykane sprawy odszkodowawcze:

  • Zostałem ranny w wypadku – w wypadku doznałem obrażeń ciała.
  • W mojej rodzinie zdarzył się wypadek – mój bliski jest poszkodowany
  • Szkoda rzeczowa – w wypadku został zniszczony/uszkodzony istotny sprzęt używany w pracy/domu
  • Doznałem wypadku w pracy / w drodze do pracy
  • Podczas leczenia doznałem szkody za błędy medyczne

Każdy przypadek jest indywidualny, warto zgłosić się do profesjonalisty, aby uzyskać rzetelną pomoc i otrzymać pełne świadczenie odszkodowawcze.
Zapraszamy do darmowego kontaktu z kancelarią mecenasa Borowika.

Mają Państwo problem związany z:
Odszkodowania - Adwokat Borowik?
Proszę się skontaktować, zrobimy wszystko by go rozwiązać na Państwa korzyść.

Kontakt

Zapraszam do przesłania informacji o Państwa problemie, abym mógł skutecznie pomóc.
Proszę o wpisanie numeru telefonu albo adresu email, żebym mógł się z Państwem skontaktować.

Formularz kontaktowy

    Wyślij zapytanie