Sprawy karne – pomoc adwokata

Adwokat Borowik Sprawy karne odszkodowani

Skuteczny adwokat od spraw karnych rozwiązuje problemy karne klienta. Od naszej kancelarii adwokackiej wymaga się najwyższej skuteczności w sprawach karnych i troski o zabezpieczenie interesów naszego klienta podczas świadczenia pomocy prawnej w sprawach karnych, a w szczególności w sprawach w których istnieje ryzyko zastosowania aresztu lub wymierzenia kary pozbawienia wolności.

Od samego początku postępowania karnego, a mianowicie od chwili zatrzymania przez Policję, CBŚP, Prokuraturę lub Straż Graniczną lub postawienia podejrzanemu zarzutów karnych, ważne jest zapewnienie zatrzymanemu lub podejrzanemu kontaktu z adwokatem celem ustalenia linii obrony oraz sposobu i rodzaju możliwej pomocy w toczącej się sprawie karnej, która następnie będzie prowadzona przeciwko oskarżonemu przed wydziałem karnym sądu. Kluczowa jest również pomoc adwokata w sytuacji, w której zastosowano środek zapobiegawczy jakim jest tymczasowe aresztowanie. Dlatego niezależnie od tego, czy jest to tymczasowe aresztowanie, areszt, postępowanie karne czy postawienie zarzutów karnych, rozprawa karna w Sądzie, apelacja karna lub postępowanie karne wykonawcze – adwokat powinien być przy naszym boku i zapewniać nam fachową pomoc prawną.

Adwokat Gdańsk Sprawy karne

Tok sprawy karnej i obrona sprawach karnych

Tok postępowania w sprawach karnych zależy od zarzucanego przestępstwa i okoliczności opisanych w zarzucie popełnienia czynu zabronionego. Każda sprawa karna jest niepowtarzalna i indywidualna poprzez okoliczności towarzyszące zarzucanemu czynowi zabronionemu oraz przeprowadzonej linii obrony. Adwokata obowiązuje przy prowadzeniu obrony tajemnica adwokacka.

Wojciech Borowik jako adwokat specjalizujący się w sprawach karnych prowadzi obronę między innymi oskarżonych w często występujących  postępowaniach karnych dotyczących zarzutów karnych między innymi o popełnienie oszustwa, o oszustwa kredytowe i finansowe, oskarżeń o pobicia i bójki, kradzież, kradzieże z włamaniem, uszkodzenie rzeczy, fałszerstwo dokumentów, przestępstwa vatowskie i finansowe, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa rozbójnicze, rozbój, przestępstwa narkotykowe między innymi przemyt narkotyków, posiadanie narkotyków, udzielanie narkotyków, udział w obrocie narkotykami, wytwarzanie narkotyków i dopalaczy, jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków, wypadki drogowe, w tym wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym, uszczerbki na zdrowiu, oraz inne przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, groźby, przestępstwa seksualne, przestępstwa gospodarcze. Chętnie podejmuje się prowadzenia innych spraw karnych między innymi dotyczących prawa własności przemysłowej, prawa bankowego i innych rzadziej dokonywanych czynów zabronionych i dotyczących rzadziej popełnianych przestępstw.

Nasze działanie i reakcja prawna zależy od etapu prowadzonego postępowania, gdzie wyróżniamy trzy rodzaje postępowania: przygoowawcze, sądowe, oraz postępowanie karne wykonawcze. Sprawy karne mogą mieć różny finał – nierzadko postępowanie karne oraz areszt zależą do tego, czy adwokat odpowiednio pokieruje sprawą Klienta i wdroży wszystkie przewidziane prawem środki zaradcze, które uniemożliwią m.in. tymczasowe aresztowanie lub zmierzają do minimalizowania ryzyka wymierzenia kary przewidzianej przez prawo karne.

Pomoc adwokata – sprawna obrona w postepowaniu karnym

Kluczowy jest możliwie szybki kontakt podejrzanego lub jego rodziny z adwokatem, jeszcze przed pierwszym przesłuchaniem przez Policję lub w Prokuraturze, w celu przygotowania i ustalenia przez adwokata z podejrzanym skutecznej linii obrony, już na etapie dochodzenia lub śledztwa, co jest niezwykle ważne w sprawach karnych. Obrona w sprawach karnych uregulowanych w kodeksie karnym, kodeksie karnoskarbowym i ustawie o przeciwdziałaniu narkomani wymaga najwyższej precyzji działania prawnego.

Zebranie pełnej wiedzy o przysługujących prawach i obowiązkach w toku postępowania oraz zapewnienie sobie pomocy prawnej adwokata to podstawa w osiągnięciu celu, jakim jest zminimalizowanie grożących sankcji karnych i środków karnych, a w szczególności uniknięciu wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności.

Prawo karne

Prawo karne dzieli się na trzy główne części, a mianowicie:

  1. prawo karne materialne – to jest zespół norm prawnych, które określają jakie czyny są uznawane za przestępstwa oraz jakie kary grożą w przypadku ich popełnienia.
  2. prawo karne procesowe – to jest zbiór norm obejmujących zespół norm prawnych, które regulują postępowanie sądów w procesie karnym. W tym przypadku celem organów państwa jest wykrycie sprawcy przestępstwa i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. W tym wypadku celem obrońcy, pełnomocnika lub adwokata w postepowaniu karnym jest skuteczna ochrona interesów odpowiednio aresztowanego, podejrzanego, oskarżonego lub poszkodowanego.
  3. prawo karne wykonawcze – to jest zespół norm prawnych, które regulują tryb wykonywania kar za przestępstwo oraz uprawnienia osób skazanych.

Kodeks karny składa się z trzech części:

Ogólna – zawiera podstawowe pojęcia prawa karnego np. zasady odpowiedzialności karnej.

Szczególna – część ta zawiera przepisy prawne odnoszące się do konkretnych rodzajów przestępstw.

Wojskowa – w tej części znajdują się tylko przepisy odnoszące się do żołnierzy.

Do norm prawa karnego należy również kodeks karny skarbowy, który określa:

przestępstwa i wykroczenia skarbowe, tryb postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Zakres działalności kancelarii adwokackiej – sprawy karne

Kancelaria Adwokacka Wojciech Borowik świadczy profesjonalną i precyzyjną pomoc i informację prawną, określa indywidualne kroki działania, pomaga przejść przez postępowanie karne, tak by sprawy karne zakończyły się sukcesem tzn. możliwie najlepszym rezultatem dla klienta. Adwokat Wojciech Borowik bierze udział w czynnościach procesowych, reprezentuje Klienta na każdym etapie postępowania, zgłasza wnioski dowodowe, współpracuje z podmiotami, które pomagają bronić stronę klienta, takimi jak agencja detektywistyczna, lekarze i biegli. Kancelaria, specjalizuje się w sprawach karnych, postępowaniach karnych i prawie karnym, a także prowadzi sprawy cywilne, sprawy spadkowe, sprawy rodzinne czy sprawy gospodarcze.

Adwokat Wojciech Borowik świadczy chętnie pomoc prawną  nie tylko na terenie Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot) ale również  we wszystkich sądach w Polsce.

W ramach świadczonych przez kancelarię usług do spraw karnych zespól prawników kancelarii podejmuje się obrony klienta przed sądami wszystkich instancji. Adwokat reprezentuje również pokrzywdzonego na każdym etapie postępowania, reprezentując jego interesy. Zajmuje się opracowywaniem treści wniosków, udzielaniem porad prawnych i konsultacji spraw karnych oraz sporządzaniem zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynu karnego w imieniu pokrzywdzonego , zażaleń postanowień oraz apelacji karnych. Adwokat specjalizujący się dziedzinie prawa karnego może także wnosić wnioski dowodowe oraz zgłaszać zastrzeżenia do opinii wydawanych przez biegłych sądowych w sprawach karnych. W razie potrzeby zwraca się także z prośbą do sądu o udostępnienie akt postępowania karnego, działając w imieniu klienta.

W zależności od okoliczności adwokat do spraw karnych może występować w roli obrońcy oskarżonego albo pełnomocnika procesowego osoby poszkodowanej w wyniku przestępstwa.

Nasza kancelaria zatrudnia prawników z długoletnim doświadczeniem, którzy na bieżąco aktualizują swoją wiedzę z takich dziedzin, jak prawo karne. Dokładnie analizują oni szczegóły każdej przedstawionej sprawy, proponując klientom najlepsze rozwiązania ich problemów.

Prowadząc sprawy karne, kancelaria świadczy pomoc prawną osobom zatrzymanym, podejrzanym, oskarżonym, skazanym, osobom pokrzywdzonym. W zakładce specjalizacja znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat usług świadczonych przez naszą kancelarię z siedzibą w Gdańsku. Sprawy karne i postępowania karne obsługujemy na terenie miasta Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz miast całej Polski.

Rekomendacje

Zaufanie i dyskrecja leży u podstaw wszystkich naszych działań, dlatego cieszymy się, że tylu klientów chciało podzielić się publicznie doświadczeniem pracy z nami. Serdecznie za to dziękujemy.

PanRyszard

Bardzo dobra kancelaria! Profesjonalne i rzetelne podejście. Dzięki pomocy Pana mecenasa, moja sprawa która była dość zawiła, zakończyła się pomyślnie. Szczerze polecam!

Ocena 5/5

PaniJoanna

Ekspert w sprawie rozwodów i podziału majątku. Rzeczowe pytania i trafna ocena sytuacji - tak rozpoczęła się nasza pierwsza rozmowa. W prosty i zrozumiały sposób wyjaśnił mi, co mogę a, jak będzie wyglądało postępowanie oraz czego mogę się spodziewać.

Ocena 5/5

PanRafał

Jestem bardzo zadowolony z usług, jakie świadczy mecenas Wojciech Borowik. Zgłaszam się po porady gospodarcze od kilku lat i za każdym razem nie zwiódł mnie. Polecam z czystym sumieniem.

Ocena 5/5

PaniPatrycja Formella

Mecenas Borowik posiada dogłębną wiedzę prawniczą w swojej dziedzinie. Jego umiejętność zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych i dostosowywania się do zmieniającego się środowiska prawnego jest niesamowita, pozwoliła mi uniknąć poważnych kłopotów.

Ocena 5/5

PanMarcin Wielgucki

Współpracuję z Kancelarią od wielu lat i za każdym razem gdy potrzebuję solidnej porady prawnej dla mojego biznesu, zawsze znajduję tam pomoc. Analityczne podejście do problemów prawnych i zdolność do szybkiego znalezienia rozwiązania są godne podziwu.

Ocena 5/5

Mają Państwo problem związany z:
Adwokat Sprawy, postępowanie, prawo karne - Tymczasowe aresztowania Gdańsk?
Proszę się skontaktować, zrobimy wszystko by go rozwiązać na Państwa korzyść.

Trzy wygodne formy kontaktu