ZUS
3 września 2017

Pozorowanie prowadzenia działalności gospodarczej a zasiłek macierzyński z ZUS

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Kaliszu, prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży tanich, chińskich par butów za pośrednictwem serwisu internetowego Allegro na niewielką skalę, przy jednoczesnym odprowadzaniu wysokich składek na ubezpieczenie społeczne stanowi pozorowanie prowadzenia działalności gospodarczej w celu uzyskania wysokiego zasiłku macierzyńskiego.

Na gruncie omawianego przypadku Pani Natalia założyła działalność gospodarczą polegającą na internetowej sprzedaży obuwia. Na skutek zajścia w ciążę kilka miesięcy po założeniu działalności, wystąpiła do ZUS o zasiłek chorobowy. Decyzją ZUS odmówiono Pani Natalii prawa do zasiłku, stwierdzając iż jej działania nie miały charakteru stałego, zorganizowanego i zarobkowego i służyły przede wszystkim stworzeniu pozorów prowadzenia działalności gospodarczej, celem uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu macierzyństwa.

Dla ZUS-u alarmujący był fakt, iż przy bardzo niskim przychodzie ze sprzedaży obuwia Pani Natalia zadeklarowała jednocześnie maksymalną podstawę wymiaru składek, tj. 10.137,50 zł. Z obliczeń ZUS wynikało, iż przy przyjęciu zadeklarowanej przez Panią Natalię maksymalnej podstawy wymiaru składek, szacowana kwota zasiłku chorobowego za 270 dni wynosiłaby ok. 78.000,00 zł, a zasiłku macierzyńskiego za 364 dni ok. 84.000 zł. Warto zaznaczyć, że sprzedaż tenisówek i baletek w ramach prowadzonej działalności ograniczyła się w sumie do kilkunastu zamówionych sztuk butów, z czego udało się sprzedać w ramach prowadzenia działalności gospodarczej… cztery pary.

Na skutek odwołania Pani Natalii, Sąd Okręgowy w Kaliszu przypomniał, iż obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym wynika nie z samego faktu zgłoszenia działalności gospodarczej, ale rzeczywistego jej prowadzenia. W ocenie Sądu Pani Natalia nie była natomiast w stanie wykazać, że faktycznie prowadziła działalność gospodarczą.

Sąd Okręgowy wskazał, iż aby można było mówić o działalności gospodarczej, musi mieć ona cechy działalności stałej, zorganizowanej, planowej, samodzielnej, zarobkowej, a także podporządkowanej regułom opłacalności i zysku oraz istniejącej w obrocie gospodarczym. Trudno natomiast przyznać, że sprzedaż kilku par butów przy użyciu portalu internetowego wypełnia powyższe przesłanki.

Nadto, Sąd zwrócił uwagę, iż Pani Natalia dopiero po miesiącu od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej postanowiła zakupić pieczątkę, która jest niezbędna w każdym przedsiębiorstwie od samego początku. Co więcej, zakupiony w ramach działalności gospodarczej towar był tak tani, że nierealna była jakakolwiek kalkulacja wskazująca na osiągniecie zysku wykraczającego poza poniesione koszty prowadzenia działalności.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd oddalił odwołanie Pani Natalii.

Sygn. akt: VU 1332/16

Mają Państwo problem związany z:
Archiwa działalność gospodarcza - Prawnik Gdańsk, Gdynia, Kancelaria prawna Gdańsk - Adwokat Borowik?
Proszę się skontaktować, zrobimy wszystko by go rozwiązać na Państwa korzyść.

Kontakt

Zapraszam do przesłania informacji o Państwa problemie, abym mógł skutecznie pomóc.
Proszę o wpisanie numeru telefonu albo adresu email, żebym mógł się z Państwem skontaktować.

Formularz kontaktowy

    Wyślij zapytanie