Ostatnia wola
30 maja 2017

Dziedziczenie środków z rachunku bankowego

Środki zgromadzone na rachunku bankowym podlegają dziedziczeniu zgodnie z regulacjami wynikającymi z kodeksu cywilnego. Oznacza to, iż wchodzą one w skład masy spadkowej, jak pozostałe składniki majątku spadkodawcy. Instytucje finansowe wraz z otrzymaniem informacji o śmierci posiadacza rachunku bankowego zobowiązane są do jego niezwłocznego zablokowania.

W tym miejscu najczęściej pojawiają się pierwsze komplikacje, gdyż nie wszyscy spadkobiercy wiedzą, w którym banku spadkodawca posiadał rachunek. Warto ustalić tę informację w oparciu o dokumenty lub wiedzę osób bliskich spadkodawcy. Alternatywą dla powzięcia informacji w powyższy sposób jest udanie się do placówek banków z dokumentami wskazującymi na uprawnienia do środków zgromadzonych na koncie zmarłego. Brak takich dokumentów uniemożliwi powzięcie informacji o posiadaczu konta, a także zgromadzonych na nim środkach osobie trzeciej, gdyż banki związane są tajemnicą bankową. Oznacza to, iż mogę one udzielić wskazanych informacji jedynie po okazaniu dokumentów, takich jak postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, albo sporządzony u notariusza akt poświadczenia dziedziczenia.

 

 

Środki z rachunku bankowego spadkodawcy wypłacane są spadkobiercom zgodnie z ich udziałem w spadku. Ważną kwestią jest także pozostawanie przez zmarłego w małżeńskiej wspólności ustawowej, gdyż wówczas połowa środków z rachunku bankowego przysługuje współmałżonkowi. Druga połowa zaliczana jest do masy spadkowej i podlega dziedziczeniu przez spadkobierców (również małżonka) w odpowiednich częściach i wypłacie po okazaniu stosownego dokumentu.

W przypadku wspólnego konta, warto zwrócić uwagę na zapisy umowy, które najczęściej uprawniają każdego ze współposiadaczy do samodzielnego dysponowania zgromadzonymi środkami. Wówczas spadkobiercy mogą dochodzić przysługujących im praw nie od banku, lecz bezpośrednio od pozostałych współposiadaczy rachunku. Współposiadanie wyklucza też możliwość zablokowania rachunku przez bank, jak ma to miejsce w przypadku rachunku indywidualnego.

Przytoczona problematyka stanowi jedynie wstęp do szerokiego zagadnienia, jakim jest dziedziczenie po zmarłym. Często spadkobranie wiąże się ze znacznie bardziej złożoną sytuacją spadkodawcy. Warto zasięgnąć wówczas porady profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże w skutecznym uregulowaniu sytuacji prawnej i majątkowej po zmarłym.

 

Mają Państwo problem związany z:
Archiwa konto - Prawnik Gdańsk, Gdynia, Kancelaria prawna Gdańsk - Adwokat Borowik?
Proszę się skontaktować, zrobimy wszystko by go rozwiązać na Państwa korzyść.

Kontakt

Zapraszam do przesłania informacji o Państwa problemie, abym mógł skutecznie pomóc.
Proszę o wpisanie numeru telefonu albo adresu email, żebym mógł się z Państwem skontaktować.

Formularz kontaktowy

    Wyślij zapytanie