Młotek sędziowski
14 czerwca 2017

Prawo do alimentów a wina przy rozwodzie cz. II

Z treści art. 60 § 1 i 2 k.r.o. wynika, że sąd nie orzeknie o przyznaniu alimentów z urzędu ? może to uczynić wyłącznie na wniosek jednego z współmałżonków. W związku z tym, chcąc uzyskać pomoc finansową po rozwodzie, należy takie żądanie przedstawić podczas procesu. Samo złożenie wniosku ? niezależnie od tego czy do rozwodu dojdzie bez orzekania o winie, z wyłącznej winy jedno z małżonków lub z winy obojga małżonków ? nie gwarantuje jeszcze zasądzenia alimentów. Wypełnienie przesłanek określonych w  art. 60 § k.r.o. nie jest równoznaczne z zasądzeniem obowiązku alimentacyjnego, z uwagi na swobodę, jaką ustawodawca pozostawił w tej kwestii sędziom. W przypadku wystąpienia istotnych przesłanek, sąd może ? w ramach wyjątku ? oddalić powództwo o ustalenie alimentów na rzecz małżonka niewinnego.

Istotnym dla zasądzenia alimentów okazuje się poziom życia obojga małżonków ? zarówno winnego, jak i niewinnego. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której małżonek niewinny żyjący na równym poziomie z winnym dodatkowo otrzyma od niego alimenty po rozwodzie. Niesatysfakcjonujący poziom finansowo-materialny małżonka niewinnego nie stanowi wystarczającej przesłanki, by zasądzić dlań alimenty od strony winnej.

Wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego podlega zasadzie ujętej w art. 60 § 3 k.r.o., która określa termin ustania dostarczania stronie alimentów w przypadku, gdy zawrze ona kolejny związek małżeński. Termin ten dotyczy alimentów zasądzonych po rozwodzie niezależnie od tego czy został on orzeczony przy uznaniu winy jednego małżonka, obojga małżonków czy w przypadku nieorzekania o winie. Obowiązek alimentacji niewinnego małżonka nie wygasa zaś, gdy pozostaje on w konkubinacie. Fakt ten nie pozostaje jednak dla sądu bez znaczenia przy zasądzaniu alimentów na rzecz strony pokrzywdzonej.

Zgodnie z art. 60 § 3 k.r.o, termin alimentacji wygasa również ? w przypadku małżonka niewinnego rozkładu pożycia ? po upływie pięciu lat od momentu orzeczenia rozwodu. Wyjątkiem mogą być sytuacje, gdy z uwagi na nadzwyczajne okoliczności sąd przedłuży termin alimentacji, co następuje wyłącznie na żądanie osoby otrzymującej alimenty. Wspomniany termin dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy alimentów udziela małżonek, który nie został uznany za winnego. W przypadku, gdy alimenty zasądzono na rzecz małżonka współwinnego rozkładowi małżeństwa, przedłużenia terminu pięcioletniego można dochodzić wyłącznie na drodze powództwa.

Autor: Mecenas Wojciech Borowik

Rekomendacje

Zaufanie i dyskrecja leży u podstaw wszystkich naszych działań, dlatego cieszymy się, że tylu klientów chciało podzielić się publicznie doświadczeniem pracy z nami. Serdecznie za to dziękujemy.

PanRyszard

Bardzo dobra kancelaria! Profesjonalne i rzetelne podejście. Dzięki pomocy Pana mecenasa, moja sprawa która była dość zawiła, zakończyła się pomyślnie. Szczerze polecam!

Ocena 5/5

PaniJoanna

Ekspert w sprawie rozwodów i podziału majątku. Rzeczowe pytania i trafna ocena sytuacji - tak rozpoczęła się nasza pierwsza rozmowa. W prosty i zrozumiały sposób wyjaśnił mi, co mogę a, jak będzie wyglądało postępowanie oraz czego mogę się spodziewać.

Ocena 5/5

PanRafał

Jestem bardzo zadowolony z usług, jakie świadczy mecenas Wojciech Borowik. Zgłaszam się po porady gospodarcze od kilku lat i za każdym razem nie zwiódł mnie. Polecam z czystym sumieniem.

Ocena 5/5

PaniPatrycja Formella

Mecenas Borowik posiada dogłębną wiedzę prawniczą w swojej dziedzinie. Jego umiejętność zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych i dostosowywania się do zmieniającego się środowiska prawnego jest niesamowita, pozwoliła mi uniknąć poważnych kłopotów.

Ocena 5/5

PanMarcin Wielgucki

Współpracuję z Kancelarią od wielu lat i za każdym razem gdy potrzebuję solidnej porady prawnej dla mojego biznesu, zawsze znajduję tam pomoc. Analityczne podejście do problemów prawnych i zdolność do szybkiego znalezienia rozwiązania są godne podziwu.

Ocena 5/5

Mają Państwo problem związany z:
Archiwa rozkład pożycia - Prawnik Gdańsk, Gdynia, Kancelaria prawna Gdańsk - Adwokat Borowik?
Proszę się skontaktować, zrobimy wszystko by go rozwiązać na Państwa korzyść.

Trzy wygodne formy kontaktu