Książki prawnicze
21 lipca 2017

Ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności. Nowe przepisy już obowiązują cz. II

W poprzednim wpisie poruszony został wątek zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw celem ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r., poz. 933). Dzisiejszy wpis kontynuuje niniejszy wątek w zakresie postępowania grupowego.

Zmiany nastąpiły również w ustawie z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Zgodnie z nimi w sprawach dotyczących roszczeń pieniężnych postępowanie grupowe jest dopuszczalne tylko w sytuacjach, gdy wysokość dochodzonych przez każdego członka grupy roszczeń została ujednolicona na skutek zrównania wartości roszczenia, którego dochodzą członkowie podgrupy lub grupy.

Sąd, na żądanie pozwanego, może zobowiązać powoda, aby złożył kaucję zabezpieczającą koszty procesu. Sytuacja taka może mieć miejsce, kiedy pozwany uprawdopodobni, iż brak kaucji poważnie utrudni lub uniemożliwi wykonanie orzeczenia w kwestii kosztów postępowanie na wypadek oddalenia powództwa oraz że powództwo jest bezpodstawne.

Zgłoszenie żądania zabezpieczenia kosztów procesu może pozwany zgłosić najpóźniej podczas pierwszej czynności procesowej. Nie ma jednak prawa domagać się złożenia wspomnianej kaucji, kiedy część roszczenia, uznana przez niego jest wystarczająca do zabezpieczenia kosztów. Sąd rozstrzyga o żądaniu pozwanego po uprawomocnieniu się wydanego postanowienia w kwestii składu grupy.

Jeśli członek grupy, nie później niż w ciągu 12 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia sądu o odrzuceniu pozwu, wytoczy powództwo o roszczenie, będące objęte powództwem we wcześniej przeprowadzonym postępowaniu grupowym, to wobec tego roszczenia skutki wcześniejszego postepowania są zachowane. Po uprawomocnieniu skutków postępowania grupowego, dopuszczalność przeprowadzenia postępowania grupowego w dalszym postępowaniu nie podlega badaniu.

Autor: Mecenas Wojciech Borowik

Rekomendacje

Zaufanie i dyskrecja leży u podstaw wszystkich naszych działań, dlatego cieszymy się, że tylu klientów chciało podzielić się publicznie doświadczeniem pracy z nami. Serdecznie za to dziękujemy.

PanRyszard

Bardzo dobra kancelaria! Profesjonalne i rzetelne podejście. Dzięki pomocy Pana mecenasa, moja sprawa która była dość zawiła, zakończyła się pomyślnie. Szczerze polecam!

Ocena 5/5

PaniJoanna

Ekspert w sprawie rozwodów i podziału majątku. Rzeczowe pytania i trafna ocena sytuacji - tak rozpoczęła się nasza pierwsza rozmowa. W prosty i zrozumiały sposób wyjaśnił mi, co mogę a, jak będzie wyglądało postępowanie oraz czego mogę się spodziewać.

Ocena 5/5

PanRafał

Jestem bardzo zadowolony z usług, jakie świadczy mecenas Wojciech Borowik. Zgłaszam się po porady gospodarcze od kilku lat i za każdym razem nie zwiódł mnie. Polecam z czystym sumieniem.

Ocena 5/5

PaniPatrycja Formella

Mecenas Borowik posiada dogłębną wiedzę prawniczą w swojej dziedzinie. Jego umiejętność zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych i dostosowywania się do zmieniającego się środowiska prawnego jest niesamowita, pozwoliła mi uniknąć poważnych kłopotów.

Ocena 5/5

PanMarcin Wielgucki

Współpracuję z Kancelarią od wielu lat i za każdym razem gdy potrzebuję solidnej porady prawnej dla mojego biznesu, zawsze znajduję tam pomoc. Analityczne podejście do problemów prawnych i zdolność do szybkiego znalezienia rozwiązania są godne podziwu.

Ocena 5/5

Mają Państwo problem związany z:
Archiwa ustawa - Prawnik Gdańsk, Gdynia, Kancelaria prawna Gdańsk - Adwokat Borowik?
Proszę się skontaktować, zrobimy wszystko by go rozwiązać na Państwa korzyść.

Trzy wygodne formy kontaktu