wypadek adwokat
23 lipca 2017

Zagadnienie odpowiedzialności za wypadek drogowy

Rozróżnienie “wypadku” od “kolizji” częstokroć przysparza wielu problemów natury praktycznej, a niejednokrotnie również prawnej. Warto zapoznać się z omawianą różnicą oraz towarzyszącymi jej konsekwencjami.

Jaka jest różnica pomiędzy wypadkiem drogowym a kolizją?

Różnica pomiędzy “wypadkiem drogowym”, a kolizją sprowadza się w zasadzie do skutków w postaci poważniejszych obrażeń, a także problemów zdrowotnych osób w nim uczestniczących. Zgodnie z kodeksem karnym, o wypadku można mówić w sytuacji, gdy ktoś dozna w jego wyniku uszczerbku na zdrowiu, trwającego przez okres powyżej siedmiu dni. Innymi słowy, jeżeli na skutek kolizji na drodze, uczestnik doznał, np. złamań czy innych uszkodzeń ciała, wskazane jest przeprowadzenie postępowania przygotowawczego.

Kto jest odpowiedzialny za wypadek?

Odpowiedzialnym za wypadek jest ten, kto ?chociażby nieumyślnie naruszając zasady bezpieczeństwa (?) spowoduje nieumyślnie wypadek..? (por. art. 177 k.k.). Jak można wywnioskować z przepisu, odpowiedzialność karna za spowodowanie wypadku jest bardzo szeroka, gdyż uzależniona jest wyłącznie od tego czy sprawca  naruszył swoim działaniem bądź zaniechaniem jakiekolwiek zasady bezpieczeństwa w ruchu (choćby nieumyślnie!), a także czy zaistniał związek przyczynowy pomiędzy tym zachowaniem a uszkodzeniami ciała innej osoby.

Warto podkreślić, iż co do zasady, odpowiedzialność sprawcy wypadku nie jest uzależniona od zachowania pokrzywdzonego, od którego wcale nie wymaga się, aby zachowywał się prawidłowo. Do ukarania sprawcy wypadku może dojść więc także wtedy, gdy pokrzywdzony sam naruszał zasady bezpieczeństwa na drodze, o ile tylko zasady te naruszył także oskarżony. Powyższe potwierdza aktualne orzecznictwo, w tym orzeczenie z dnia 3 marca 2016 roku (sygn. akt III KK 415/15), gdzie Sąd Najwyższy zaznacza, iż każdorazowo, kiedy zarówno pokrzywdzony jak i sprawca swoimi zachowaniami przyczynili się do wystąpienia wypadku i obaj naruszyli reguły bezpieczeństwa na drodze, Sąd zobowiązany jest dogłębnie zweryfikować stopień tych naruszeń.

Tym niemniej, możliwa jest również sytuacja, gdy pomimo naruszenia zasad bezpieczeństwa przez “sprawcę” wypadku, uchybienie zasadom bezpieczeństwa przez pokrzywdzonego będzie na tyle poważne, że przesądzi o braku odpowiedzialności karnej za spowodowanie wypadku. Warto zatem każdorazowo podchodzić do sprawy indywidualnie i uwzględniać wszelkie okoliczności, w tym możliwość przyczynienia się pokrzywdzonego do zaistniałego zdarzenia.

Jakie odszkodowanie lub zadośćuczynienie może uzyskać adwokat dla pokrzywdzonego w wypadku?

Za zaistniałe szkody spowodowane przez wypadek samochodowy i cierpienia poszkodowanego odpowiada sprawca ? osoba, która doprowadziła do zdarzenia kolizji. Przeważnie pojazd sprawcy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnoprawnej, a to oznacza, że ubezpieczyciel danego pojazdu powinien wypłacić odpowiednie świadczenie poszkodowanemu.

Adwokat w imieniu poszkodowanego może starać się o wypłacenie na jego korzyść trzech rodzajów odszkodowania:

  • odszkodowanie za poniesione wskutek wypadku straty materialne,
  • zadośćuczynienie za cierpienia fizyczne i psychiczne,
  • rentę za zwiększone potrzeby ? np. na rehabilitację.
Autor: Mecenas Wojciech Borowik

Rekomendacje

Zaufanie i dyskrecja leży u podstaw wszystkich naszych działań, dlatego cieszymy się, że tylu klientów chciało podzielić się publicznie doświadczeniem pracy z nami. Serdecznie za to dziękujemy.

PanRyszard

Bardzo dobra kancelaria! Profesjonalne i rzetelne podejście. Dzięki pomocy Pana mecenasa, moja sprawa która była dość zawiła, zakończyła się pomyślnie. Szczerze polecam!

Ocena 5/5

PaniJoanna

Ekspert w sprawie rozwodów i podziału majątku. Rzeczowe pytania i trafna ocena sytuacji - tak rozpoczęła się nasza pierwsza rozmowa. W prosty i zrozumiały sposób wyjaśnił mi, co mogę a, jak będzie wyglądało postępowanie oraz czego mogę się spodziewać.

Ocena 5/5

PanRafał

Jestem bardzo zadowolony z usług, jakie świadczy mecenas Wojciech Borowik. Zgłaszam się po porady gospodarcze od kilku lat i za każdym razem nie zwiódł mnie. Polecam z czystym sumieniem.

Ocena 5/5

PaniPatrycja Formella

Mecenas Borowik posiada dogłębną wiedzę prawniczą w swojej dziedzinie. Jego umiejętność zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych i dostosowywania się do zmieniającego się środowiska prawnego jest niesamowita, pozwoliła mi uniknąć poważnych kłopotów.

Ocena 5/5

PanMarcin Wielgucki

Współpracuję z Kancelarią od wielu lat i za każdym razem gdy potrzebuję solidnej porady prawnej dla mojego biznesu, zawsze znajduję tam pomoc. Analityczne podejście do problemów prawnych i zdolność do szybkiego znalezienia rozwiązania są godne podziwu.

Ocena 5/5

Mają Państwo problem związany z:
Archiwa uszczerbek na zdrowiu - Prawnik Gdańsk, Gdynia, Kancelaria prawna Gdańsk - Adwokat Borowik?
Proszę się skontaktować, zrobimy wszystko by go rozwiązać na Państwa korzyść.

Trzy wygodne formy kontaktu