Skrzynka z alkoholem
11 lipca 2017

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Pod koniec czerwca, na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się dokument dotyczący kontrowersyjnego projektu przewidującego możliwość zastosowania kary ograniczenia wolności ? na najkrócej miesiąc ?  za picie alkoholu w miejscu niedozwolonym. Za projekt odpowiedzialny jest wiceminister sprawiedliwości M. Warchoł. Projekt nowelizacji podlega aktualnie opiniowaniu min. przez  Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego.

Według nowego projektu Ministerstwa: “Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 (ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – red.) albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”.

Obecnie, Art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakazuje podawania i spożywania napojów alkoholowych, a także ich sprzedaży, w miejscach takich, jak: zakłady pracy, szkoły, placówki publiczne, parki, ulice, miasta czy komunikacja publiczna. Wyjątek stanowią miejsca przeznaczone do tego celu. Za spożycie alkoholu w wymienionych powyżej miejscach grozi kara grzywny, co ma ulec zmianie w związku z proponowanym projektem.

Od tej pory, osoby przyłapane na piciu alkoholu w miejscu publicznym, będą mogły zostać ukarane nie tylko grzywną, ale również karą ograniczenia wolności. Należy nadmienić, że kara ograniczenia wolności trwa 1 miesiąc (zgodnie z art. 20 Kodeksu wykroczeń). W czasie jej odbywania ukarany:

  • nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu;
  • jest obowiązany do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne;
  • ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

Celem zmiany w ustawie jest ? jak podaje Resort –  “szybsze i bardziej efektywne rozpoznawania spraw o wykroczenia?.

Mają Państwo problem związany z:
Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. - Prawnik Gdańsk, Gdynia, Kancelaria prawna Gdańsk - Adwokat Borowik?
Proszę się skontaktować, zrobimy wszystko by go rozwiązać na Państwa korzyść.

Kontakt

Zapraszam do przesłania informacji o Państwa problemie, abym mógł skutecznie pomóc.
Proszę o wpisanie numeru telefonu albo adresu email, żebym mógł się z Państwem skontaktować.

Formularz kontaktowy

    Wyślij zapytanie