Nowelizacja kodeksu karnego
4 czerwca 2017

Zmiany w kodeksie karnym dotyczące kierowców

1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, która zakłada zaostrzenie kar dla przestępców drogowych. Kierowcy, którzy dopuszczą się czynów zabronionych mogą od tej pory spodziewać się ostrzejszego traktowania przez wymiar sprawiedliwości.

Nowelizacja dotyczy między innymi przypadków, gdy kierujący pod wpływem alkoholu lub narkotyków spowoduje śmiertelny wypadek. W takiej sytuacji, sąd wymierzy sprawcy karę od 2 lat pozbawienia wolności, a wcześniej okres ten wynosił od 9 miesięcy. Z uwagi na podniesienie dolnej granicy kary, niemożliwym stanie się zawieszenie wyroku na okres próbny (karę zawiesić można wyłącznie w przypadku, gdy jej czas nie przekracza roku).  Podwyższenie kary minimalnej wynika niewątpliwie z faktu, że do tej pory zbyt duża liczba kar orzekana była w zawieszeniu.

Kolejną zmianą obejmującą kierowców jest podniesienie kar dla tych, którzy decydują się na prowadzenie pojazdu w czasie, gdy zasądzono odebrania im prawa jazdy. Obecnie okres pozbawienia wolności grożący za ten czyn wynosi od 3 miesięcy do 5 lat, wcześniej zaś kary zasądzano w wymiarze do 3 lat. Nie ulega wątpliwości, że podniesienie maksymalnej sankcji przewidzianej za czyn wpłynie na przeciętną wysokość wymierzanych kar.

Aby lepiej zobrazować zmianę przewidzianą przez nowelizację, warto zauważyć, że karę za łamanie zakazu prowadzenia pojazdu zrównano z karą za powtórną jazdę w stanie nietrzeźwości, wykorzystanie seksualne osoby nieletniej, przemoc rasową, czynną napaść na głowę państwa czy ucieczkę z więzienia. Za każdy z tych czynów może zostać ukarany równie surowo. Warto przy tym zauważyć, że prowadzenie pojazdu w sytuacji pozbawienia prawa jazdy jest przestępstwem formalnym, niezagrażającym porządkowi komunikacyjnemu.

Decyzja o podniesieniu kar za opisywany czyn  może wynikać z potrzeby zachowania proporcji pomiędzy poszczególnymi sankcjami. Kolejnym przyczynkiem do zmian dotyczących kierowców jest zapewne przeświadczenie ustawodawcy o potrzebie surowszej reakcji na czyny zabronione popełniane przez uczestników ruchu drogowego, ponieważ ich skala jest coraz większa. Być może zmiany, które przewiduje nowelizacja z dnia 1 czerwca, przyczynią  się do zmniejszenia odsetka kierowców decydujących się na prowadzenie pojazdu, mimo cofniętych uprawnień oraz do podwyższenia ogólnego poziomu prewencji w kwestii nierozważnego zachowania prowadzących pojazdy samochodowe.

Autor: Mecenas Wojciech Borowik

Rekomendacje

Zaufanie i dyskrecja leży u podstaw wszystkich naszych działań, dlatego cieszymy się, że tylu klientów chciało podzielić się publicznie doświadczeniem pracy z nami. Serdecznie za to dziękujemy.

PanRyszard

Bardzo dobra kancelaria! Profesjonalne i rzetelne podejście. Dzięki pomocy Pana mecenasa, moja sprawa która była dość zawiła, zakończyła się pomyślnie. Szczerze polecam!

Ocena 5/5

PaniJoanna

Ekspert w sprawie rozwodów i podziału majątku. Rzeczowe pytania i trafna ocena sytuacji - tak rozpoczęła się nasza pierwsza rozmowa. W prosty i zrozumiały sposób wyjaśnił mi, co mogę a, jak będzie wyglądało postępowanie oraz czego mogę się spodziewać.

Ocena 5/5

PanRafał

Jestem bardzo zadowolony z usług, jakie świadczy mecenas Wojciech Borowik. Zgłaszam się po porady gospodarcze od kilku lat i za każdym razem nie zwiódł mnie. Polecam z czystym sumieniem.

Ocena 5/5

PaniPatrycja Formella

Mecenas Borowik posiada dogłębną wiedzę prawniczą w swojej dziedzinie. Jego umiejętność zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych i dostosowywania się do zmieniającego się środowiska prawnego jest niesamowita, pozwoliła mi uniknąć poważnych kłopotów.

Ocena 5/5

PanMarcin Wielgucki

Współpracuję z Kancelarią od wielu lat i za każdym razem gdy potrzebuję solidnej porady prawnej dla mojego biznesu, zawsze znajduję tam pomoc. Analityczne podejście do problemów prawnych i zdolność do szybkiego znalezienia rozwiązania są godne podziwu.

Ocena 5/5

Mają Państwo problem związany z:
Archiwa pozbawienie wolności - Prawnik Gdańsk, Gdynia, Kancelaria prawna Gdańsk - Adwokat Borowik?
Proszę się skontaktować, zrobimy wszystko by go rozwiązać na Państwa korzyść.

Trzy wygodne formy kontaktu