Dzieci, brat z siostra
2 czerwca 2017

Zwiększony wymiar kary za przestępstwa wobec dzieci

Nowelizacja ma wejść w życie po 3 miesiącach. Oprócz zmian polegających na zwiększeniu wymiaru kary za popełnienie przestępstwa wobec dzieci, ustawa wprowadza również obowiązek zgłaszania przestępstw należących do tej kategorii. Tym samym, ktokolwiek poweźmie wiedzę na temat aktu pedofilskiego skierowanego przeciwko dziecku, zobowiązany będzie zawiadomić o tym organy ścigania pod groźbą kary do 3 lat pozbawienia wolności w przypadku zaniechania dopełnienia tego obowiązku.

Jak stwierdził prezydent, wprowadzane oraz zmieniane przepisy mają zmierzać do większej ochrony prawnokarnej osób małoletnich, w tym przede wszystkim tych poniżej 15. roku życia, a także nieporadnych życiowo. W konsekwencji kodeks karny ma objąć szerszą ochroną osoby, które są najbardziej narażone na krzywdę i które mogą mieć później znaczne trudności z poszukiwaniem pomocy oraz oparcia.

Podpisana przez prezydenta nowela obejmuje znęcających się psychicznie i fizycznie nad najbliższymi bądź innymi osobami, pozostającymi w stosunku zależności od sprawcy, którym to znęcającym groziła będzie kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W sytuacji, gdy pokrzywdzonym byłaby osoba nieporadna ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny, wówczas sprawca podlegał będzie karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Kara od roku do 10 lat groziła będzie natomiast w sytuacji znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. Nadto, jeśli w wyniku omawianego czynu zabronionego małoletni popełni samobójstwo, sankcja karna obejmowała będzie pozbawienie wolności od lat 2 do 12.

Regulacja wprowadza też bardziej surowe kary za bezprawne pozbawienie wolności małoletniego poniżej 15. roku życia. Karą za wspomniany czyn ma być więzienie od 3 do 15 lat. Podniesiona będzie również kara minimalna za handel osobami będącymi w wieku poniżej 15 lat – z 3 do 5 lat pozbawienia wolności.

 

Równie istotną zmianą z punktu widzenia ogółu obywateli jest niewątpliwie obowiązek zawiadomienia o przestępstwach, takich jak pedofilia czy zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem, skierowanym przeciwko dziecku. Ma to wyeliminować sytuacje, w których osoby mające wiedzę na temat czynów wypełniających znamiona przestępstwa nie decydują się na powiadomienie odpowiednich organów ścigania. To poważne zobowiązanie, tym bardziej, że ustawa uniemożliwi uchylanie się od opisywanego obowiązku stwierdzeniem, że “to nie czyjaś sprawa”. Pod uwagę ma być brane przede wszystkim dobro dziecka.

Powyższy obowiązek – przed wejściem w życie – poprzedzony będzie odpowiednią kampanią społeczną informującą o tym, że zgodnie ustawą, obowiązkiem każdego obywatela będzie zawiadamianie o przestępstwach wobec dzieci, a nie wywiązanie się z tegoż obowiązku może rodzić poważne konsekwencje w postaci odpowiedzialności karnej. Z tego też względu zmiany w ustawie wejdą w życie dopiero po 3 miesiącach od podpisania przez prezydenta, gdyż konieczne jest odpowiednie przygotowanie obywateli i zaznajomienie ich z przedmiotem nowelizacji. Warto zatem już zawczasu mieć świadomość o rozszerzonym zakresie obowiązków ustawowych.

 

Mają Państwo problem związany z:
Zwiększony wymiar kary za przestępstwa wobec dzieci - Prawnik Gdańsk, Gdynia, Kancelaria prawna Gdańsk - Adwokat Borowik?
Proszę się skontaktować, zrobimy wszystko by go rozwiązać na Państwa korzyść.

Kontakt

Zapraszam do przesłania informacji o Państwa problemie, abym mógł skutecznie pomóc.
Proszę o wpisanie numeru telefonu albo adresu email, żebym mógł się z Państwem skontaktować.

Formularz kontaktowy

    Wyślij zapytanie