30 kwietnia 2018

Samochodowe “must have”

Ministerstwo Infrastruktury podniosło ostatnio problem niekonsekwencji w polskich przepisach, które to z jednej strony grożą karą obywatelom nieudzielających pomocy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osoby, a z drugiej strony nie nakazują osobom kierującym pojazdem posiadania ze sobą apteczki, niezbędnika w przypadku konieczności udzielenia pomocy w czasie, np. wypadku drogowego.

Obowiązkowe wyposażanie pojazdu podlega regulacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku, w którym to apteczka znajduje się w grupie wyposażenia dodatkowego, nieobowiązkowego. Jednocześnie, art. 162 § 1 Kodeksu karnego traktuje, że osobie, która nie udzieliła innemu człowiekowi pomocy w sytuacji bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. W przykrej perspektywie częstych wypadków drogowych brak obowiązku posiadania w pojeździe apteczki, a tym samym regulacji dotyczącej jej obowiązkowej zawartości stanowi, jak wcześniej było powiedziane, niekonsekwencję legislacyjną. W 2019 roku Ministerstwo planuje to jednak zmienić i zadbać o wzrost bezpieczeństwa na polskich drogach, biorąc przykład z wielu krajów Unii Europejskiej, w których posiadanie apteczki jest obowiązkowe, regulując jednocześnie w ustawie skład apteczki, mający ułatwić pomoc w każdych okolicznościach.

Statystycznie, 70% kierowców stosuje się do niepisanej zasady słuszności i wozi ze sobą apteczkę, jednak bez ujednoliconej zawartości. Zdaniem Polskiej Policji, najlepiej byłoby wozić taką apteczkę pod siedzeniem, w miejscu blisko kierowcy, by zawsze móc udzielić pomocy w jak najszybszym tempie.

Kolejna zmiana, mniej odległa, to zniesienie przez Radę Ministrów obowiązku posiadania przez kierowców przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu ani ubezpieczenia OC. Dotychczas, było to karane mandatem w wysokości 50 zł za każdy dokument, nie większym jednak niż 250 zł. Po zmianie fakt posiadania dokumentów Policja będzie mogła sprawdzić w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Zmiana ma wejść w życie po ogłoszeniu z trzymiesięcznym wyprzedzeniem przez ministra cyfryzacji.

Mają Państwo problem związany z:
Samochodowe "must have" - Prawnik Gdańsk, Gdynia, Kancelaria prawna Gdańsk - Adwokat Borowik?
Proszę się skontaktować, zrobimy wszystko by go rozwiązać na Państwa korzyść.

Kontakt

Zapraszam do przesłania informacji o Państwa problemie, abym mógł skutecznie pomóc.
Proszę o wpisanie numeru telefonu albo adresu email, żebym mógł się z Państwem skontaktować.

Formularz kontaktowy

    Wyślij zapytanie