Przepadek pojazdu
28 marca 2024

Przepadek pojazdu, czy grozi mi konfiskata, jak się przed tym bronić?

W tym wpisie dowiesz się:

  • Na czym polegają nowe przepisy dotyczące prowadzenia pojazdów pod wpływem?
  • Kiedy wchodzą w życiu nowe przepisy?
  • Na czym polega przepadek pojazdu?
  • Z jakimi konsekwencjami muszą liczyć się kierowcy, którzy zdecydują się na jazdę pod wpływem po 14 marca 2024 roku?

Na czym polegają nowe przepisy dotyczące prowadzenia pojazdów pod wpływem?

Od lat kierowcy musieli liczyć się z poważnymi konsekwencjami za złamanie przepisów dotyczących jazdy w stanie nietrzeźwości. Jednakże, wraz z nadchodzącą nowelizacją Kodeksu Karnego, sankcje te stają się jeszcze surowsze, co budzi uzasadnione obawy. Aktualnie za jazdę po spożyciu alkoholu grozi mandat na poziomie co najmniej 2,5 tys. zł, a stężenie powyżej 0,5 promila może oznaczać mandat od 5 do 60 tys. zł. W obu przypadkach nakładane są również punkty karne.

Nowe przepisy wprowadzają możliwość konfiskaty pojazdu dla kierowców, którzy prowadzą pojazdy mając we krwi ponad 1,5 promila alkoholu. To krok, który budzi wiele pytań i wątpliwości. Czy konfiskacja samochodu naprawdę jest skutecznym narzędziem w walce z jazdą po alkoholu? Czy nie jest to zbyt drastyczne posunięcie, które może dotknąć niewinnych osób?

Kiedy wchodzą w życiu nowe przepisy?

Od 14 marca 2024 roku, drogi w Polsce staną się areną nowych przepisów dotyczących konfiskaty pojazdów w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu. Zmiany te, choć według ustawodawcy, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, budzą wiele kontrowersji i wątpliwości co do ich skuteczności i zasadności. Nowelizacja Kodeksu Karnego wprowadza surowsze kary dla nietrzeźwych kierowców, co rzekomo ma przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych spowodowanych przez osoby prowadzące pojazdy pod wpływem alkoholu.

Na czym polega przepadek pojazdu?

Warto również zastanowić się nad kwestią proporcjonalności sankcji. Obecne przepisy, o czym już wspomniałem, przewidują wysokie mandaty finansowe oraz punkty karne za jazdę po spożyciu alkoholu, co samo w sobie stanowi znaczącą karę. Czy dodatkowa konfiskata pojazdu nie jest lub nie będzie zbyt ciężka karą, szczególnie biorąc pod uwagę, że może ona dotknąć również osób, które nie są właścicielami prowadzonego pojazdu?

Zasadniczym założeniem nowych przepisów jest wprowadzenie obligatoryjnej konfiskaty samochodu dla kierowców mających co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi. Dodatkowo, konfiskata będzie miała miejsce także w przypadku spowodowania wypadku mając w organizmie minimum 1 promil alkoholu. Te zmiany mają na celu podniesienie odpowiedzialności kierowców oraz działanie prewencyjne w celu ochrony życia i zdrowia na drogach.

Z jakimi konsekwencjami muszą liczyć się kierowcy, którzy zdecydują się na jazdę pod wpływem po 14 marca 2024 roku?

Nowe przepisy przynoszą istotne konsekwencje dla kierowców, zwłaszcza tych którzy decydują się na ryzyko prowadzenia pojazdu mechanicznego będąc pod wpływem alkoholu. Teraz, gdy stężenie alkoholu przekracza 1,5 promila, grozi im nie tylko kara karno-administracyjna, ale także konfiskata samochodu. Nowa regulacja przewiduje możliwość konfiskaty pojazdu lub jego równowartości dla osób, które prowadzą samochód będąc pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających.

Należy zauważyć, że konfiskata pojazdu jest sankcją o charakterze nieproporcjonalnym do popełnionego wykroczenia. Wielu kierowców może być zaskoczonych i zaniepokojonych taką surowością, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że przepisy nie uwzględniają różnych kontekstów, w jakich może dojść do spożycia alkoholu przed prowadzeniem pojazdu.

Warto zastanowić się również nad sprawiedliwością konfiskaty w przypadku, gdy kierowca nie jest właścicielem pojazdu. Jeżeli pojazd nie jest wyłączną własnością sprawcy lub został on zbyty, darowany lub ukryty po popełnieniu przestępstwa, może zostać orzeczony przepadek równowartości pojazdu. Wartość pojazdu będzie ustalana na podstawie polisy ubezpieczeniowej lub, w przypadku jej braku, średniej wartości rynkowej. Dlaczego kara ma być wymierzana osobie, która nie jest bezpośrednio odpowiedzialna za pojazd, który prowadziła? To z pewnością będzie budzić poważne wątpliwości co do sensu uregulowań tych przepisów.

Istotną kwestią jest również wyjątek od konfiskaty w przypadku prowadzenia pojazdu służbowego w ramach obowiązków zawodowych. Takie rozwiązanie może być trudne do zrozumienia dla społeczeństwa, które oczekuje równego traktowania wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jeśli bowiem sprawca prowadził pojazd mechaniczny w ramach wykonywania czynności zawodowych lub służbowych, sąd może zdecydować o orzeczeniu nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, zamiast konfiskaty pojazdu lub jego równowartości. W praktyce sądowej kluczowe będzie uwzględnienie różnych czynników, takich jak status właścicielski pojazdu, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz cel prowadzenia pojazdu. Istotne będzie również, czy sprawca działał w ramach swoich obowiązków służbowych lub zawodowych.

To jednak nie koniec konsekwencji przypadku poważnych wypadków, gdzie alkohol odgrywał rolę, sankcje są jeszcze surowsze. Nietrzeźwym sprawcom, którzy spowodowali ciężkie obrażenia lub śmierć, może grozić nawet kilka lat więcej pozbawienia wolności niż dotychczas.

Konfiskowane pojazdy trafią na licytacje, gdzie każdy zainteresowany, spełniający określone kryteria, będzie mógł wziąć udział. Pierwsza cena wywoławcza będzie wynosiła 75% wartości pojazdu, ustalonej przez rzeczoznawcę. Jeśli jednak nie znajdzie się nabywca, cena ta zostanie obniżona do 50% na kolejnej licytacji.

Warto jednak pamiętać, że proces licytacji będzie prowadzony w sposób administracyjny, co oznacza, że organem egzekucyjnym będzie naczelnik urzędu skarbowego. Niezbędne informacje o licytacji będą ogłaszane publicznie, a wszelkie formalności będą musiały być zachowane zgodnie z przepisami prawa.

Według ustawodawcy te nowe regulacje mają na celu zwiększenie świadomości oraz odpowiedzialności kierowców na drodze. Co do tego, iż bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg jest priorytetem nie mam wątpliwości. Zgodzić się należy również, iż każde rozsądne działanie mające na celu zmniejszenie liczby wypadków i tragedii na naszych drogach jest krokiem w dobrą stronę. Warto jednak wskazać, że w przypadku tak kontrowersyjnych zmian w prawie, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej pomocy prawnej dla osób, które mogą zostać dotknięte skutkami tych norm.

Widzę wiele potencjalnych problemów wynikających z tych nowych przepisów. Jako adwokat specjalizujący się w sprawach związanych z ruchem drogowym, zapraszam wszystkich, którzy potrzebują pomocy w zrozumieniu swoich praw i obronie przed nadmiernymi konsekwencjami.

Kontaktując się ze mną, możesz liczyć na kompleksową pomoc prawna i reprezentację w sprawach związanych z konfiskatą pojazdu za jazdę pod wpływem alkoholu. Wspólnie bronimy Twoich praw i interesów, dążąc do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów. Nie wahaj się skorzystać z usług naszej kancelarii, aby mieć pewność, że Twoje prawa będą należycie chronione wobec nowelizacji przepisów!

Zapraszamy do kontaktu ? adwokat Wojciech Borowik

Autor: Mecenas Wojciech Borowik

Rekomendacje

Zaufanie i dyskrecja leży u podstaw wszystkich naszych działań, dlatego cieszymy się, że tylu klientów chciało podzielić się publicznie doświadczeniem pracy z nami. Serdecznie za to dziękujemy.

PanRyszard

Bardzo dobra kancelaria! Profesjonalne i rzetelne podejście. Dzięki pomocy Pana mecenasa, moja sprawa która była dość zawiła, zakończyła się pomyślnie. Szczerze polecam!

Ocena 5/5

PaniJoanna

Ekspert w sprawie rozwodów i podziału majątku. Rzeczowe pytania i trafna ocena sytuacji - tak rozpoczęła się nasza pierwsza rozmowa. W prosty i zrozumiały sposób wyjaśnił mi, co mogę a, jak będzie wyglądało postępowanie oraz czego mogę się spodziewać.

Ocena 5/5

PanRafał

Jestem bardzo zadowolony z usług, jakie świadczy mecenas Wojciech Borowik. Zgłaszam się po porady gospodarcze od kilku lat i za każdym razem nie zwiódł mnie. Polecam z czystym sumieniem.

Ocena 5/5

PaniPatrycja Formella

Mecenas Borowik posiada dogłębną wiedzę prawniczą w swojej dziedzinie. Jego umiejętność zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych i dostosowywania się do zmieniającego się środowiska prawnego jest niesamowita, pozwoliła mi uniknąć poważnych kłopotów.

Ocena 5/5

PanMarcin Wielgucki

Współpracuję z Kancelarią od wielu lat i za każdym razem gdy potrzebuję solidnej porady prawnej dla mojego biznesu, zawsze znajduję tam pomoc. Analityczne podejście do problemów prawnych i zdolność do szybkiego znalezienia rozwiązania są godne podziwu.

Ocena 5/5

Mają Państwo problem związany z:
Archiwa wypadek - Prawnik Gdańsk, Gdynia, Kancelaria prawna Gdańsk - Adwokat Borowik?
Proszę się skontaktować, zrobimy wszystko by go rozwiązać na Państwa korzyść.

Trzy wygodne formy kontaktu