Wypadek na drodze
22 czerwca 2017

Zadośćuczynienie dla potrąconego przez rowerzystę

Pieszemu potrąconemu przez rowerzystę przysługuje nie tylko zwrot kosztów leczenia i niezbędnej rehabilitacji, lecz także zadośćuczynienie za krzywdy fizyczne i psychiczne. Tak stwierdził Sąd Okręgowy w Białymstoku w prawomocnym wyroku z dnia 19 kwietnia 2017 roku.

Przedmiotowe zdarzenie miało miejsce 30 lipca ubiegłego roku. Wówczas rowerzysta jadący chodnikiem obok przystanku autobusowego potrącił stojącego tam pieszego. W konsekwencji rowerzysta oskarżony został o umyślne naruszenie zasady bezpieczeństwa w ruchu i niezachowania należytej ostrożności. Obrażenia, jakich doznał poszkodowany obejmowały m.in. złamanie ręki, co wiązało się z koniecznością hospitalizacji, a następnie dwumiesięcznym zwolnieniem lekarskim oraz długotrwałym i kosztownym leczeniem.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku, kierujący rowerem został skazany na pół roku ograniczenia wolności, polegającego na nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze po 30 godzin miesięcznie. Nadto, Sąd pierwszej instancji zasądził na rzecz potrąconego w wypadku – będącego w sprawie oskarżycielem posiłkowym – kwotę 5 tys. złotych zadośćuczynienia i ponad 2,8 tys. złotych w formie częściowego naprawienia szkody.

Sąd odwoławczy utrzymał w mocy wyrok Sądu pierwszej instancji, stwierdzając, że poszkodowanemu nie przysługuje wyłącznie środek kompensacyjny (częściowe naprawienie szkody), lecz także zadośćuczynienie za doznane w wyniku wypadku krzywdy fizyczne oraz psychiczne. Warto jednak zaznaczyć, iż potrącony przez rowerzystę pierwotnie rościł kwotę w wysokości 15 tys. złotych, co jednak zdaniem Sądu stanowiło kwotę wygórowaną i ostatecznie uznał, iż zasadnym będzie przyznanie trzeciej części żądanej kwoty.

Uzasadniając wyrok, sędzia przyznał, iż zadośćuczynienie nie może stanowić kwoty “symbolicznej”, lecz powinno – zdaniem Sądu – przedstawiać realną wartość oraz stanowić rekompensatę pieniężną w ramach postępowania karnego. Dodał również, iż wskazane jest, aby odzwierciedlało ono zaistniałą krzywdę niemajątkową.

Powyższy wyrok oraz opisany przypadek dowodzą, iż warto skutecznie dochodzić należnych roszczeń z tytułu wypadków, nie tylko w przypadku najbardziej charakterystycznego wypadku komunikacyjnego z udziałem samochodów.  Sądy orzekające w podobnych sprawach coraz częściej uwzględniają satysfakcjonujące roszczenia, mające zrekompensować nie tylko koszty leczenia, lecz także – a nawet przede wszystkim – krzywdę związaną z wypadkiem.

Autor: Mecenas Wojciech Borowik

Rekomendacje

Zaufanie i dyskrecja leży u podstaw wszystkich naszych działań, dlatego cieszymy się, że tylu klientów chciało podzielić się publicznie doświadczeniem pracy z nami. Serdecznie za to dziękujemy.

PanRyszard

Bardzo dobra kancelaria! Profesjonalne i rzetelne podejście. Dzięki pomocy Pana mecenasa, moja sprawa która była dość zawiła, zakończyła się pomyślnie. Szczerze polecam!

Ocena 5/5

PaniJoanna

Ekspert w sprawie rozwodów i podziału majątku. Rzeczowe pytania i trafna ocena sytuacji - tak rozpoczęła się nasza pierwsza rozmowa. W prosty i zrozumiały sposób wyjaśnił mi, co mogę a, jak będzie wyglądało postępowanie oraz czego mogę się spodziewać.

Ocena 5/5

PanRafał

Jestem bardzo zadowolony z usług, jakie świadczy mecenas Wojciech Borowik. Zgłaszam się po porady gospodarcze od kilku lat i za każdym razem nie zwiódł mnie. Polecam z czystym sumieniem.

Ocena 5/5

PaniPatrycja Formella

Mecenas Borowik posiada dogłębną wiedzę prawniczą w swojej dziedzinie. Jego umiejętność zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych i dostosowywania się do zmieniającego się środowiska prawnego jest niesamowita, pozwoliła mi uniknąć poważnych kłopotów.

Ocena 5/5

PanMarcin Wielgucki

Współpracuję z Kancelarią od wielu lat i za każdym razem gdy potrzebuję solidnej porady prawnej dla mojego biznesu, zawsze znajduję tam pomoc. Analityczne podejście do problemów prawnych i zdolność do szybkiego znalezienia rozwiązania są godne podziwu.

Ocena 5/5

Mają Państwo problem związany z:
Zadośćuczynienie dla potrąconego przez rowerzystę - Prawnik Gdańsk, Gdynia, Kancelaria prawna Gdańsk - Adwokat Borowik?
Proszę się skontaktować, zrobimy wszystko by go rozwiązać na Państwa korzyść.

Trzy wygodne formy kontaktu