15 maja 2020

Konfiskata Prewencyjna – czy resort sprawiedliwości przeforsuje projekt wprowadzający domniemanie winy?

Projekt ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada, że państwo bez wyroku sądu będzie mogło przejąć majątek, który w ciągu ostatnich pięciu lat był w posiadaniu osoby podejrzanej lub oskarżonej o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Bez znaczenia pozostanie tutaj fakt do kogo obecnie należy. 

W praktyce oznacza to domniemanie przestęczego pochodzenia zajmowanego majątku, a konfiskata nie jest uzależniona od stwierdzenia przestępstwa bądź skazania domniemanych sprawców. Wprowadzenie postulowanych zmian przyzna prokuratorowi uprawnienie do wystąpienia do sądu o zajęcie mienia w sytuacji kiedy uzna on, że ktoś stał się właścicielem majątku dzięki działaniom sprzecznym z prawem. Konfiskata obejmować ma własność osób wobec których nie toczy się żadne postępowanie karne, ale które nie są w stanie wykazać legalnego pochodzenia majątku.

Zdaniem ekspertów resort chce przerzucić ciężar udowodnienia, że majątek pochodzi z legalnych źródeł na właściciela. “Oznacza to de facto wprowadzenie domniemania winy” ? podkreśla Rada Przedsiębiorczości w piśmie skierowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości. Rada Przedsiębiorczości postuluje odstąpienie od daleszego procedowania zmian i ostrzega, że po wejściu w życie nowych przepisów organy ścigania nie będą musiały już wykazywać faktu przeniesienia majątku lub tego, że majątek służył do popełniania przestępstw albo został nabyty w sposób nielegalny ? tak jak ma to miejsce w przypadku wprowadzonej w 2017 r. konfiskaty rozszerzonej. 

Konfiskata rozszerzona zakłada, że sąd może orzec przepadek niestanowiącego własności sprawcy przedsiębiorstwa albo jego równowartości. Mienie, które sprawca objął we władanie lub do którego uzyskał jakikolwiek tytuł w okresie 5 lat przed popełnieniem przestępstwa, uważa się za korzyść uzyskaną z popełnienia przestępstwa, a tym samym podlega ono przepadkowi. Jeśli zaś to mienie zostało przeniesione na osobę trzecią pod jakimkolwiek tytułem, to takie mienie także podlega przepadkowi.Wskazuje się tutaj, że oragny państwa mają już bardzo skuteczne narzędzia do konfiskaty majątków tych osób, które nabyły majątek nielegalnie bądź nabyły go od sprawców przestępstw.

Eksperci wskazuj również, że “konfiskata majątku i zmierzające do niej działania prokuratury stoją w sprzeczności z art. 46 Konstytucji RP. Nie może być prewencyjnego represjonowania obywateli, niedopuszczalnego w demokratycznym państwie prawnym”.

Mają Państwo problem związany z:
Konfiskata Prewencyjna - czy resort sprawiedliwości przeforsuje projekt wprowadzający domniemanie winy? - Prawnik Gdańsk, Gdynia, Kancelaria prawna Gdańsk - Adwokat Borowik?
Proszę się skontaktować, zrobimy wszystko by go rozwiązać na Państwa korzyść.

Kontakt

Zapraszam do przesłania informacji o Państwa problemie, abym mógł skutecznie pomóc.
Proszę o wpisanie numeru telefonu albo adresu email, żebym mógł się z Państwem skontaktować.

Formularz kontaktowy

    Wyślij zapytanie