Blog

Przepadek pojazdu
28 marca 2024

Od lat kierowcy musieli liczyć się z poważnymi konsekwencjami za złamanie przepisów dotyczących jazdy w stanie nietrzeźwości

Adwokat Wojciech Borowik - kancelaria w Gdańsku
19 marca 2024

Podczas kilkunastoletniej praktyki sądowej i adwokackiej, zaskakująco często spotykam się z pytaniami dotyczącymi tego, czy między adwokatami a radcami występują jakiekolwiek różnice

6 lutego 2024

Ostatnie zmiany w polskim systemie prawnym przyniosły rewolucyjne rozstrzygnięcia dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich. Nowelizacja Kodeksu Karnego, wprowadzona niedawno rozszerza możliwość karania za najpoważniejsze przestępstwa już po ukończeniu 14 roku życia.

Wiezienie adwokat karny Gdansk
17 stycznia 2024

Pozbawienie wolności w systemie dozoru elektronicznego czyli furtka do wolności dla skazanych również w warunkach recydywy.

11 stycznia 2024

Zakaz (wokandy) warunkowego przedterminowego zwolnienia przy skazaniu na karę dożywocia, czyli nieredukowalne bezwzględne dożywocie ? nowelizacja Kodeksu Karnego i związane z nią problemy.

Wojciech Borowik
10 lipca 2023

asza Kancelaria zajmuje się szeroko pojmowanym obszarem prawa karnego. Prowadzimy przede wszystkim sprawy karne związane z obroną interesów oskarżonego.

Adwokat Wojciech Borowik
1 lipca 2023

Najlepiej wybrać Adwokata do sprawy karnej ze specjalizacją prawa karnego i wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw karnych. W postępowaniu karny bywa, że adwokat działa po stronie pokrzywdzonego i reprezentuje interesy pokrzywdzonego. Wówczas, jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego albo oskarżyciela prywatnego, wspiera prokuratora (gdy ten pojawia się w postępowaniu). Adwokat prowadzący sprawę karną dąży wtedy do jak […]

9 czerwca 2023

Polskie prawodawstwo nie wyróżnia sztywnych reguł w zakresie specjalizacji w poszczególnych dziedzinach prawa przez adwokatów, lecz praktyka adwokacka wyróżniła specjalistów z prawa karnego ? karnistów, często określanych mianem adwokat karny lub adwokat specjalista w sprawach karnych. Aby móc zostać adwokatem karnistą nie są wymagane dodatkowe studia podyplomowe, tytuł doktora nauk prawnych itp. Karnista to prawnik […]

2 czerwca 2023

Artykuł 207 kodeksu karnego – Znęcanie wskazuje, że kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Potocznie pojęciem znęcania objęte są intensywne działania sprawcy polegające na dręczeniu ofiary i powodujące u […]

18 stycznia 2023

Odzyskiwanie wierzytelności zwłaszcza pieniężnych, a mianowicie dochodzenie  należności, jest często spotykane w sprawach cywilnych, gdzie w procesie strony dochodzą swoich roszczeń przed sądem cywilnym. Jednak wierzytelności mogą być także dochodzone na podstawie wyroków karnych, np. gdy sąd orzeka na rzecz pokrzywdzonego określoną kwotę tytułem naprawienia szkody wyrządzonej przez osobę skazaną. Jeśli wyrok zasądza zapłatę zobowiązania […]