Blog

Obrona konieczna
25 września 2017

W związku ze zmianami w kodeksie karnym, od tej pory, osoba, która stara się powstrzymać napastnika próbującego dostać się na posesję, do mieszkania lub domu i przekroczy granicę obrony koniecznej, nie zostanie ukarana. Z wyłączeniem sytuacji, gdy działanie samoobronne będzie jednoznacznie nieadekwatne do sytuacji zagrożenia, osoba starająca się powstrzymać agresora nie poniesie kart.

ZUS
3 września 2017

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Kaliszu, prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży tanich, chińskich par butów za pośrednictwem serwisu internetowego Allegro na niewielką skalę, przy jednoczesnym odprowadzaniu wysokich składek na ubezpieczenie społeczne stanowi pozorowanie prowadzenia działalności gospodarczej w celu uzyskania wysokiego zasiłku macierzyńskiego.

Podpisanie umowy
31 sierpnia 2017

Sąd Apelacyjny w Katowicach orzekł, iż nie można zaskarżyć przy pomocy instytucji skargi pauliańskiej czynności wyłącznie zobowiązujących. Dotyczy to również umowy przedwstępnej.

Obliczanie podatków
28 sierpnia 2017

Podatek związany ze spadkiem nie może zostać wyliczony dwukrotnie w oparciu o tę samą podstawę jednak w stosunku do różnych spadkobierców.

Dług
26 sierpnia 2017

Sąd Najwyższy opowiedział się za złagodzeniem nierzadko rygorystycznych działań komorników. Procedury zajmowania nienależących do dłużników ruchomości, samochodów oraz maszyn stały się niebagatelnym problemem, który zostanie ukrócony zgodnie z decyzją SN.

Temida
23 sierpnia 2017

Najnowszy wyrok Sądu Najwyższego budzi wiele emocji. Zgodnie z wyrażoną w nim tezą spadkobiercy dziedziczą po spadkodawcy obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej na skutek przestępstwa przez skazanego. Dotyczy to nawet spadkobierców, którzy w chwili otwarcia spadku pozostają małoletni.   Tak orzeczono w sprawie jednej ze spadkobierczyń, która domagała się wstrzymania przeprowadzonej przeciwko niej egzekucji na kwotę […]

Poczta
20 sierpnia 2017

W sytuacji, gdy jedna ze stron nadaje pismo za pośrednictwem zagranicznego urzędu pocztowego, o zachowaniu terminu decydować będzie nie data nadania za granicą, lecz data przekazania pisma polskiej placówce pocztowej lub polskiemu urzędowi konsularnemu.

Alimenty
17 sierpnia 2017

Zła sytuacja finansowa byłego współmałżonka musi być uzasadniona obiektywnie, samo twierdzenie, że nie posiada się możliwości zarabiania to zbyt mało, aby wydłużyć okres alimentacyjny.

Samobójstwo
27 lipca 2017

Nie ulega wątpliwości, iż odbieranie sobie życia przez członków społeczeństwa nie stanowi pozytywnego, ani pożądanego zjawiska. Samobójstwo nie stanowi jednak przestępstwa. Ustawodawca doszedł do wniosku, iż nie jest zasadne pociąganie do odpowiedzialności osób, które próbowały się targnąć na swoje życie. W to miejsce prowadzono jednak inne rozwiązanie mające na celu zmniejszenie skali tego negatywnego zjawiska.

Alkohol
25 lipca 2017

Nie ulega wątpliwości, iż zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych jest aktualny i nadal obowiązuje. Mimo to, zgodnie z postanowieniem z dnia 19 stycznia 2017 roku (sygn. I KZP 14/16) Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, iż omawiany ustawowy zakaz wymaga ponownego ukierunkowania.

Top