Blog

Alimenty
17 sierpnia 2017

Zła sytuacja finansowa byłego współmałżonka musi być uzasadniona obiektywnie, samo twierdzenie, że nie posiada się możliwości zarabiania to zbyt mało, aby wydłużyć okres alimentacyjny.

Samobójstwo
27 lipca 2017

Nie ulega wątpliwości, iż odbieranie sobie życia przez członków społeczeństwa nie stanowi pozytywnego, ani pożądanego zjawiska. Samobójstwo nie stanowi jednak przestępstwa. Ustawodawca doszedł do wniosku, iż nie jest zasadne pociąganie do odpowiedzialności osób, które próbowały się targnąć na swoje życie. W to miejsce prowadzono jednak inne rozwiązanie mające na celu zmniejszenie skali tego negatywnego zjawiska.

Alkohol
25 lipca 2017

Nie ulega wątpliwości, iż zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych jest aktualny i nadal obowiązuje. Mimo to, zgodnie z postanowieniem z dnia 19 stycznia 2017 roku (sygn. I KZP 14/16) Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, iż omawiany ustawowy zakaz wymaga ponownego ukierunkowania.

wypadek adwokat
23 lipca 2017

Rozróżnienie “wypadku” od “kolizji” częstokroć przysparza wielu problemów natury praktycznej, a niejednokrotnie również prawnej. Warto zapoznać się z omawianą różnicą oraz towarzyszącymi jej konsekwencjami.

Książki prawnicze
21 lipca 2017

W poprzednim wpisie poruszony został wątek zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw celem ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r., poz. 933). Dzisiejszy wpis kontynuuje niniejszy wątek w zakresie postępowania grupowego.

Książki prawnicze
19 lipca 2017

Od niedawna zaczęły obowiązywać niektóre przepisy ustawy o zmianie części ustaw celem uproszczenia procesu dochodzenia wierzytelności. Są one regulowane przez ustawę z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw celem ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r., poz. 933). Część zawartych w niej przepisów zaczęła obowiązywać z 1 czerwca bieżącego roku.

Kajdanki
17 lipca 2017

Dozór policyjny tak jak inne zapobiegawcze środki stosowany jest przez sąd i prokuratora celem zabezpieczenia poprawnego przebiegu procesu karnego. Czym zatem różni się on od innych środków?

Monety
15 lipca 2017

Jeśli spadkodawca zapisał majątek osobie innej, niż jego najbliżsi krewni, to decyzja taka jest wiążąca. Jednak w tej sytuacji, jeśli jego najbliżsi krewni zostali w takim testamencie pominięci mają prawo do zachowku.

Posąg Temidy
13 lipca 2017

Na podstawie dyrektywny nr 2014/104/UE z 26 listopada 2014 roku opracowanej przez Radę oraz Parlament Europejski, rząd skonstruował projekt ustawy dotyczącej roszczeń o naprawę szkody, która wyrządzona została poprzez naruszenie prawa konkurencji. Dokument ten, ma regulować zasady, na których możliwe będzie dochodzenie odszkodowań od przedsiębiorców, których nieuczciwe działania naraziły inne podmioty na poniesienie strat.

Skrzynka z alkoholem
11 lipca 2017

Pod koniec czerwca, na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się dokument dotyczący kontrowersyjnego projektu przewidującego możliwość zastosowania kary ograniczenia wolności ? na najkrócej miesiąc ? za picie alkoholu w miejscu niedozwolonym. Za projekt odpowiedzialny jest wiceminister sprawiedliwości M. Warchoł. Projekt nowelizacji podlega aktualnie opiniowaniu min. przez Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego.

Top