Blog

Rozwody adwokat gdańsk
31 sierpnia 2017

Sąd Apelacyjny w Katowicach orzekł, iż nie można zaskarżyć przy pomocy instytucji skargi pauliańskiej czynności wyłącznie zobowiązujących. Dotyczy to również umowy przedwstępnej.

Obliczanie podatków
28 sierpnia 2017

Podatek związany ze spadkiem nie może zostać wyliczony dwukrotnie w oparciu o tę samą podstawę jednak w stosunku do różnych spadkobierców.

Dług
26 sierpnia 2017

Sąd Najwyższy opowiedział się za złagodzeniem nierzadko rygorystycznych działań komorników. Procedury zajmowania nienależących do dłużników ruchomości, samochodów oraz maszyn stały się niebagatelnym problemem, który zostanie ukrócony zgodnie z decyzją SN.

Temida
23 sierpnia 2017

Najnowszy wyrok Sądu Najwyższego budzi wiele emocji. Zgodnie z wyrażoną w nim tezą spadkobiercy dziedziczą po spadkodawcy obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej na skutek przestępstwa przez skazanego. Dotyczy to nawet spadkobierców, którzy w chwili otwarcia spadku pozostają małoletni.   Tak orzeczono w sprawie jednej ze spadkobierczyń, która domagała się wstrzymania przeprowadzonej przeciwko niej egzekucji na kwotę […]

Poczta
20 sierpnia 2017

W sytuacji, gdy jedna ze stron nadaje pismo za pośrednictwem zagranicznego urzędu pocztowego, o zachowaniu terminu decydować będzie nie data nadania za granicą, lecz data przekazania pisma polskiej placówce pocztowej lub polskiemu urzędowi konsularnemu.

Alimenty
17 sierpnia 2017

Zła sytuacja finansowa byłego współmałżonka musi być uzasadniona obiektywnie, samo twierdzenie, że nie posiada się możliwości zarabiania to zbyt mało, aby wydłużyć okres alimentacyjny.

Samobójstwo
27 lipca 2017

Nie ulega wątpliwości, iż odbieranie sobie życia przez członków społeczeństwa nie stanowi pozytywnego, ani pożądanego zjawiska. Samobójstwo nie stanowi jednak przestępstwa. Ustawodawca doszedł do wniosku, iż nie jest zasadne pociąganie do odpowiedzialności osób, które próbowały się targnąć na swoje życie. W to miejsce prowadzono jednak inne rozwiązanie mające na celu zmniejszenie skali tego negatywnego zjawiska.

Alkohol
25 lipca 2017

Nie ulega wątpliwości, iż zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych jest aktualny i nadal obowiązuje. Mimo to, zgodnie z postanowieniem z dnia 19 stycznia 2017 roku (sygn. I KZP 14/16) Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, iż omawiany ustawowy zakaz wymaga ponownego ukierunkowania.

wypadek adwokat
23 lipca 2017

Rozróżnienie “wypadku” od “kolizji” częstokroć przysparza wielu problemów natury praktycznej, a niejednokrotnie również prawnej. Warto zapoznać się z omawianą różnicą oraz towarzyszącymi jej konsekwencjami.

Książki prawnicze
21 lipca 2017

W poprzednim wpisie poruszony został wątek zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw celem ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r., poz. 933). Dzisiejszy wpis kontynuuje niniejszy wątek w zakresie postępowania grupowego.