Blog

Młotek sędziowski
12 czerwca 2017

Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera istotną regulację w przedmiocie alimentów zasądzanych w przypadku, gdy dochodzi do orzeczenia rozwodu winy jednego z współmałżonków.

Dokumenty rozwodowe
10 czerwca 2017

W przypadku sprawy rozwodowej warto wiedzieć, w jakim przedmiocie orzeka sąd w wyroku rozwodowym, a co pozostaje poza rozstrzygnięciem. Pozwala to na bardziej merytoryczne skonstruowanie pozwu lub odpowiedzi na pozew.

Spadki
8 czerwca 2017

To, w jaki sposób przyjmiemy spadek po spadkodawcy ma istotne znaczenie z punktu widzenia odpowiedzialności za ewentualne długi spadkowe. W tym celu należy odróżnić dwa sposoby przyjęcia spadku – wprost oraz z dobrodziejstwem inwentarza.

criminal defense lawyer
6 czerwca 2017

Miarkowanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę niejednokrotnie przysparza wielu problemów nawet profesjonalnym pełnomocnikom. Brak jest bowiem sztywnych kryteriów określających sposób szacowania jego wysokości. Istnieją jednak pewne czynniki mogę mieć istotne znaczenie z punktu widzenia prawidłowego określenia kwoty rekompensaty za doznaną krzywdę.

Nowelizacja kodeksu karnego
4 czerwca 2017

Łamiący sądowy zakaz prowadzenia pojazdów wraz z nowelizacją kodeksu karnego będzie mógł zostać pozbawiony wolności nawet na 5 lat. To kara, której wysokość odpowiada m.in znęcaniu się, wykorzystywaniu seksualnemu czy też czynnej napaści na prezydenta.

Dzieci, brat z siostra
2 czerwca 2017

We wtorek miało miejsce podpisanie przez prezydenta nowelizacji prawa karnego, która powyższa wymiary kar za przestępstwa skierowane przeciwko życiu, zdrowiu oraz wolności dzieci. Zmiana obejmuje podwyższenie sankcji za m.in. okaleczenie dziecka, uprowadzenie, a także porzucenie czy handel dziećmi.

Ostatnia wola
30 maja 2017

Rachunek bankowy posiada w dzisiejszych czasach niemal każdy. Mimo to niewiele osób zadaje sobie trud, żeby odpowiednio wcześnie dowiedzieć się komu przysługują środki zgromadzone na rachunku po śmierci spadkodawcy, będącego jego posiadaczem.

Rozwody
29 maja 2017

Gdy małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd – orzekając w sprawie rozwodowej – rozstrzyga także kwestię sposobu korzystania z tego mieszkania w okresie wspólnego w nim zamieszkiwania małżonków po rozwodzie.

Procedura alimentacyjna
28 maja 2017

Jak wynika z orzeczenia Sądu Okręgowego w Gliwicach, alimenty mają pierwszeństwo względem wysokości zobowiązań wobec banku. Tym samym zobowiązany nie może uzależniać wysokości kwoty przeznaczanej na własne dziecko od konieczności spłaty kredytu.

Próba samobójcza
26 maja 2017

Instalowanie monitoringu w łazience szpitala psychiatrycznego stanowiłoby naruszenie prawa do intymności pacjenta – stwierdza Sąd Okręgowy w Toruniu, oddalając pozew pacjentki domagającej się odszkodowania wraz z zadośćuczynieniem za uszczerbek na zdrowiu w wyniku próby samobójczej, w kwocie wysokości 150 tys. zł.