Blog

Dzieci, brat z siostra
2 czerwca 2017

We wtorek miało miejsce podpisanie przez prezydenta nowelizacji prawa karnego, która powyższa wymiary kar za przestępstwa skierowane przeciwko życiu, zdrowiu oraz wolności dzieci. Zmiana obejmuje podwyższenie sankcji za m.in. okaleczenie dziecka, uprowadzenie, a także porzucenie czy handel dziećmi.

Ostatnia wola
30 maja 2017

Rachunek bankowy posiada w dzisiejszych czasach niemal każdy. Mimo to niewiele osób zadaje sobie trud, żeby odpowiednio wcześnie dowiedzieć się komu przysługują środki zgromadzone na rachunku po śmierci spadkodawcy, będącego jego posiadaczem.

Rozwód
29 maja 2017

Gdy małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd – orzekając w sprawie rozwodowej – rozstrzyga także kwestię sposobu korzystania z tego mieszkania w okresie wspólnego w nim zamieszkiwania małżonków po rozwodzie.

Procedura alimentacyjna
28 maja 2017

Jak wynika z orzeczenia Sądu Okręgowego w Gliwicach, alimenty mają pierwszeństwo względem wysokości zobowiązań wobec banku. Tym samym zobowiązany nie może uzależniać wysokości kwoty przeznaczanej na własne dziecko od konieczności spłaty kredytu.

Próba samobójcza
26 maja 2017

Instalowanie monitoringu w łazience szpitala psychiatrycznego stanowiłoby naruszenie prawa do intymności pacjenta – stwierdza Sąd Okręgowy w Toruniu, oddalając pozew pacjentki domagającej się odszkodowania wraz z zadośćuczynieniem za uszczerbek na zdrowiu w wyniku próby samobójczej, w kwocie wysokości 150 tys. zł.

Top