4 maja 2018

Emerytura wojskowa a zarobki bez ograniczeń

Emerytura wojskowa przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który w dniu zwolnienia z tej służby posiadał 15 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim. Co istotne, zmiana ta nie dotyczy żołnierzy powołanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 roku, którym emerytura przysługuje po osiągnięciu 55 roku życiu i odbyciu co najmniej 25 lat służby wojskowej.

Zgodnie z art. 40a. ust. 1. ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin: Osoba uprawniona do zaopatrzenia emerytalnego jest obowiązana zawiadomić wojskowy organ emerytalny o podjęciu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu oraz o każdorazowej zmianie wysokości tego przychodu i innych okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo zmniejszenie ich wysokości. Obowiązek powiadamiania wojskowego organu emerytalnego spoczywa odpowiednio także na pracodawcy i zleceniodawcy, jak i na urzędzie skarbowym o podjęciu przez emeryta działalności pozarolniczej.

Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uważa się zatrudnienie, służbę lub inna pracę zarobkową albo prowadzenie nierolniczej działalności, zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju, a dodatkowo wlicza się kwoty pobranych zasiłków: chorobowych, macierzyńskiego i opiekuńczego, zasiłku wyrównawczego, dodatku wyrównawczego, kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego oraz wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacanego na podstawie Kodeksu pracy. Do przychodów wpływających na wysokość świadczeń emerytalnych nie wilcza się honorariów z tytułu działalności twórczej i artystycznej.

Jeżeli emeryt mundurowy po przejściu na emeryturę dorobi do 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego to uzyskane świadczenie wypłacone będzie w całości. W przypadku, gdy zarobi więcej niż 70% średniego wynagrodzenia, ale mniej niż 130% świadczenie emerytalne zostanie zmniejszone beneficjentowi o kwotę, o jaką przekroczył określony limit, jednak nie więcej niż o 25% emerytury. Jeżeli natomiast przychód emeryta przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia kwota wypłaconej emerytury zostanie zmniejszona o równo 25% jej wysokości.

Autor: Mecenas Wojciech Borowik

Rekomendacje

Zaufanie i dyskrecja leży u podstaw wszystkich naszych działań, dlatego cieszymy się, że tylu klientów chciało podzielić się publicznie doświadczeniem pracy z nami. Serdecznie za to dziękujemy.

PanRyszard

Bardzo dobra kancelaria! Profesjonalne i rzetelne podejście. Dzięki pomocy Pana mecenasa, moja sprawa która była dość zawiła, zakończyła się pomyślnie. Szczerze polecam!

Ocena 5/5

PaniJoanna

Ekspert w sprawie rozwodów i podziału majątku. Rzeczowe pytania i trafna ocena sytuacji - tak rozpoczęła się nasza pierwsza rozmowa. W prosty i zrozumiały sposób wyjaśnił mi, co mogę a, jak będzie wyglądało postępowanie oraz czego mogę się spodziewać.

Ocena 5/5

PanRafał

Jestem bardzo zadowolony z usług, jakie świadczy mecenas Wojciech Borowik. Zgłaszam się po porady gospodarcze od kilku lat i za każdym razem nie zwiódł mnie. Polecam z czystym sumieniem.

Ocena 5/5

PaniPatrycja Formella

Mecenas Borowik posiada dogłębną wiedzę prawniczą w swojej dziedzinie. Jego umiejętność zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych i dostosowywania się do zmieniającego się środowiska prawnego jest niesamowita, pozwoliła mi uniknąć poważnych kłopotów.

Ocena 5/5

PanMarcin Wielgucki

Współpracuję z Kancelarią od wielu lat i za każdym razem gdy potrzebuję solidnej porady prawnej dla mojego biznesu, zawsze znajduję tam pomoc. Analityczne podejście do problemów prawnych i zdolność do szybkiego znalezienia rozwiązania są godne podziwu.

Ocena 5/5

Mają Państwo problem związany z:
Emerytura wojskowa a zarobki bez ograniczeń - Prawnik Gdańsk, Gdynia, Kancelaria prawna Gdańsk - Adwokat Borowik?
Proszę się skontaktować, zrobimy wszystko by go rozwiązać na Państwa korzyść.

Trzy wygodne formy kontaktu